امروز چهارشنبه, 22 آذر 1396 - Wed 12 13 2017

منو

نتایج نهمین صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی - 19 اسفندماه 1394

دانشجویانی که تا 15 اسفندماه اقدام به تحویل فرم تصویب موضوع نموده اند ولی اسامی آنها در جدول ذیل نمیباشد, لطفا در اسرع وقت با مدیرگروه مربوطه پیگیری نمایند.

دانشجویانی که موضوع آنها تصویب شده است، لطفا حداکثر تا دو هفته آینده مبادرت به تحویل پروپوزال به مدیرگروه مربوطه نمایند.