امروز پنج شنبه, 02 آذر 1396 - Thu 11 23 2017

منو

نتایج دهمین صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی -22 اسفندماه 1394

دانشجویانی که تا انتهای اسفندماه اقدام به تحویل فرم تصویب موضوع نموده اند ولی اسامی آنها در جدول ذیل نمیباشد, لطفا در اسرع وقت با مدیرگروه مربوطه پیگیری نمایند.

دانشجویانی که موضوع آنها تصویب شده است، لطفا حداکثر تا دو هفته آینده مبادرت به تحویل پروپوزال به مدیرگروه مربوطه نمایند.

توجه: از ابتدای سال 1395 کلیه امور ثبت موضوع و پروپوزال تنها به صورت الکترونیکی انجام خواهد گرفت ،لطفا از تحویل فرمهای تصویب موضوع به مدیران گروه و تحصیلات تکمیلی خودداری نمایید