امروز دوشنبه, 09 اسفند 1395 - Mon 02 27 2017

منو

فرم گواهی حضور در جلسات دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی

این فرم پس از تکمیل میبایست به عنوان مجوز دفاعیه تحویل کارشناس تحصیلات تکمیلی واحد گردد.                  

 شرکت در جلسات دفاع 3 دانشجوی کارشناسی ارشد با رشته تخصصی مربوطه برای دانشجویان کارشناسی ارشد قبل از دفاع ، الزامی است.

 

دانلود فرم گواهی حضور در جلسات دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1396-1395

  • ثبت نام و انتخاب واحد: 5 بهمن الی 10 بهمن 1395
  • شروع نیمسال: 13 بهمن ماه 1395
  • حذف و اضافه: 17 الی 19 بهمن ماه 1395
  • پایان نیمسال: 11 خرداد 1396
  • برگزاری امتحانات: 16 الی 31 خرداد 1396