امروز شنبه, 31 ارديبهشت 1401 - Sat 05 21 2022

منو

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

مدیر گروه کارشناسی ارشد شیمی تجزیه: خانم دکتر مریم مصلحي شاد

کارشناس گروه کارشناسی ارشد شیمی تجزیه : خانم غیاثوند

تعریف و اهداف :

دوره کارشناسی ارشد شیمی با گرایش تجزیه دوره ای است که دانشجویان با گذراندن مجموعه ای از دروس ابتکار لازم برای پژوهش و مهارت احراز مسئولیت های شغلی با توجه به کاربرد رشته شیمی تجزیه در زمینه های صنعت، تجارت، پزشکی، کشاورزی و کنترل آلودگی محیط زیست را کسب می نمایند. همچنین امکان ادامه تحصیل در مقطع دکترا رشته شیمی تجزیه وجود دارد.

طول دوره آموزشی:

طول دوره کارشناسی ارشد شیمی تجزیه طبق آئین نامه مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالی می باشد.

واحدهای درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

جدول آرایش ترمی دوره کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

دا

 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد صفادشت             رشته تحصیلی: شیمی تجزیه            مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

ترم 1

ترم2

ردیف

نام درس

نوع درس

واحد

پیشنیاز

ردیف

نام درس

نوع درس

واحد

پیشنیاز

ن

ع

ن

ع

1

شیمی تجزیه پیشرفته

الزامی مشترک

3

-

......

1

الکتروشیمی تجزیه ای

تخصصی-

الزامی

3

-

1

2

شیمی آلی پیشرفته

الزامی مشترک

3

-

......

2

 

اسپکتروسکپی تجزیه­ای 1

تخصصی-

الزامی

3

-

1

3

روش تحقیق

جبرانی

2

-

......

3

شیمی فیزیک پیشرفته

الزامی مشترک

3

-

......

4

سمینار 1

تخصصی-اختیاری

1

-

....

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

8

 

 

جمع واحد

9

 

 

ترم 3

ترم4

ردیف

نام درس

نوع درس

واحد

پیشنیاز

ردیف

نام درس

نوع درس

واحد

پیشنیاز

ن

ع

ن

ع

1

سنتز پلیمرها

 

تخصصی-اختیاری

3

-

1

1

پایان نامه

 

-

6

......

2

کاربرد نظریه گروهها در شیمی

تخصصی-اختیاری

3

-

1

 

 

 

 

 

 

 

3

روشهای سنتز مواد نانو ساختار

تخصصی-اختیاری

3

-

......

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

9

 

 

جمع واحد

6

 

 

دروس پیش­نیاز: بنا به صلاحدید گروه آموزشی

دانشجویانی که به آنها در مقطع کارشناسی درس وصایای امام ارائه نشده است ملزم به گذراندن واحد مذکور می­باشند.

الزامی مشترک: 9 واحد- الزامی تخصصی: 6 واحد- اختیاری-تخصصی: 9 واحد- سمینار 1 واحد- روش تحقیق 2 واحد جبرانی-الزامی

مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید