امروز شنبه, 27 مهر 1398 - Sat 10 19 2019

منو

گروه مهندسی و مدیریت ساخت

مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت ساخت : آقای دکتر علیرضا لرک

کارشناس گروه کارشناسی ارشد مدیریت ساخت: خانم شیرازی

تعریف و اهداف:

مهندسی و مديريت ساخت يکی از گرايشهای دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران می باشد. برای موفقيت در پروژه های عمرانی داشتن دانش و مهارت های فنی پروژه کفايت نمي کند، بلکه نياز به توانايی و مهارت های مديريتی نيز می باشد.

هدف از دوره کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، تربیت افرادی دارای توانایی های لازم جهت برنامه ریزی، هدایت و مدیریت اجرا و ساخت پروژه های بزرگ عمرانی در سطح ملی، منطقه ای و شهری باشند.

پذیرش دانشجو در این دوره از طریق آزمون ورودی کارشناسی ارشد مهندسی عمران انجام می گیرد. شایان ذکر است این رشته تنها در مقطع کارشناسی ارشد اقدام به جذب دانشجو می نماید.

طول دوره آموزشی

 طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت ساخت طبق آئین نامه مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالی میباشد.

واحدهای درسی 

 

جهت دانلود چارت دروس با فرمت pdf اینجا کلیک کنید.