امروز شنبه, 06 خرداد 1396 - Sat 05 27 2017

منو

چارت کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چارت پیشنهادی کارشناسی ارشد حقوق جزا دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

مدیر گروه کارشناسی ارشد حقوق جزا :خانم دکتر چیت ساز

کارشناس گروه کارشناسی ارشد حقوق جزا: خانم غیاثوند

تعریف و اهداف:

  هدف از اين دوره تربيت كارشناس ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسي از طريق تقويت و ارتقاي سطح بينش،آگاهي و اطلاعات حقوقي دانش آموختگان دوره كارشناسي توام با آموزش روش تحقيق و قدرت استنباط، تجزيه و تحليل مسائل حقوقي است. طول اين دوره شامل حداقل چهار نيمسال تحصيلي با تمديد يك نيمسال مي باشد. هر دانشجو بايد 32 واحد درسي طبق برنامه تنظيمي بگذراند.

چارت کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد صفادشت

در هر نیمسال دانشجویان باید حد اکثر 8 واحد دروس اصلی تخصصی اعم از الزامی و اختیاری(انتخابی) را انتحاب نمایند و رشته های غیر همگن 10 واحد جبرانی در طول ترم 1 و 2 را نیز انتخاب نمایند

ترم اول

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

حقوق جزای اختصاصی 1

2 واحد

الزامی

حقوق جزای عمومی 1

2 واحد

الزامی

ایین دادرسی کیفری

2 واحد

الزامی

جامعه شناسی جنایی

2 واحد

الزامی

   

جبرانی

ترم دوم

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

متون فقه جزایی

3 واحد

الزامی

حقوق جزای بین الملل

2 واحد

الزامی

آیین دادرسی کیفری

2 واحد

الزامی

جامعه شناسی جنایی

2 واحد

الزامی

حقوق جزای اختصاصی تطبیقی

2 واحد

اختیاری

ترم سوم

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

جرم شناسی

2 واحد

الزامی

سمینار

1 واحد

الزامی

حقوق جزای بین الملل

2 واحد

الزامی

روان شناسی جنایی

2 واحد

اختیاری

پزشکی قانونی

متون حقوقی

2 واحد

2واحد

الزامی

الزامی

ترم چهارم

پایان نامه

6 واحد

الزامی

دانشجویانی که از رشته های غیر همنام میباشند ملزم به اخذ واحدهای زیر در دو ترم اول می باشند:

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

مقدمه علم حقوق

2 واحد

جبرانی

آیین دادرسی کیفری1و2

2 واحد

جبرانی

حقوق جزای اختصاصی 1

2 واحد

جبرانی

حقوق جزای عمومی 1

2 واحد

جبرانی

حقوق جزای عمومی 2

2 واحد

جبرانی