امروز دوشنبه, 08 خرداد 1396 - Mon 05 29 2017

منو

چارت کارشناسی ارشد حقوق عمومی

چارت پیشنهادی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

مدیر گروه کارشناسی ارشد حقوق عمومی :خانم دکتر چیت ساز

کارشناس گروه کارشناسی ارشد حقوق عمومی : خانم غیاثوند

تعریف و اهداف:

گرایشی از رشته حقوق است که در آن به موضوع رابطه دولت با مردم پرداخته می شود ( بر خلاف حقوق خصوصی که مربوط به رابطه اشخاص با یکدیگر است ) مهم‌ترین دروس این رشته عبارتند از : حقوق اساسی ، حقوق اداری و حقوق مالی.فارغ‌التحصیلان حقوق عمومی علاوه بر تدریس و وکالت می‌توانند در مشاغلی همچون قضاوت در دیوان عدالت اداری ، ‌مشاوره‌ی حقوقی در ادارات قوانین و معاونت‌های پارلمانی وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به فعالیت بپردازند. این رشته را سیاسی‌ترین رشته حقوق و به تعبیری حقوقی‌ترین رشته علوم سیاسی می‌توان نام نهاد. به جهت مباحث مربوط به حکومت که در این رشته به آن‌ها پرداخته می‌شود حقوق عمومی می‌تواند با رشته‌هایی همچون فلسفه به ویژه فلسفه سیاسی ، اقتصاد ، مدیریت و علوم سیاسی ارتباط داشته باشد و با هر یک از آن‌ها در مطالعات میان رشته‌ای مشارکت نماید. به عبارت دیگر این رشته به بررسی و تبیین اصول و موازین مربوط به تنظیم روابط دولت و دستگاه‌های دولتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در جامعه و نیز سایر دستگاه‌های دولتی است ، می‌پردازد. 

ترم اول

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

مبانی حقوق عمومی

2 واحد

الزامی

حقوق اداری ایران

2 واحد

الزامی

حقوق عمومی در اسلام

2 واحد

الزامی

حقوق کار

2 واحد

الزامی

     

نیاز به ذکر است که دانشجویان در دروس ارایه شده در هر ترم حق انتخاب دارند و نباید همه دروس را بر دارند

ترم دوم

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

حقوق کار

2 واحد

الزامی

حقوق اساسی تطبیقی

3 واحد

الزامی

حقوق عمومی در اسلام

2 واحد

الزامی

مبانی حقوق عمومی

حقوق مالی

جامعه شناسی عمومی

حقوق کار تطبیقی

2 واحد

2واحد

2واحد

2واحد

الزامی

الزامی

اختیاری

اختیاری

ترم سوم

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

حقوق اداری تطبیقی

2 واحد

الزامی

حقوق کار

2 واحد

الزامی

حقوق عمومی در اسلام

2 واحد

الزامی

حقوق بین الملل عمومی

3 واحد

الزامی

حقوق اساسی تطبیقی

مبانی حقوق عمومی

ازادیهای عمومی

مخاصمات مسلحانه

سمینار

متون حقوقی

3 واحد

2

1

2

1

2

الزامی

الزامی

اختیاری

اختیاری

الزامی

الزامی

ترم چهارم

پایان نامه

6 واحد

الزامی

دانشجویانی که از رشته های غیر همنام میباشند ملزم به اخذ واحدهای زیر در دو ترم اول می باشند:

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

مقدمه علم حقوق

2 واحد

جبرانی

حقوق اداری 1

2 واحد

جبرانی

حقوق اداری 2

2 واحد

جبرانی

حقوق اساسی 1

2 واحد

جبرانی

حقوق اساسی 2

حقوق کار

2 واحد

2واحد

جبرانی

جبرانی