امروز شنبه, 31 ارديبهشت 1401 - Sat 05 21 2022

منو

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی: آقای دکتر نوید خبیری

کارشناس گروه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی : خانم غیاثوند

تعریف و اهداف:

دوره کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از برگزاری این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کارخانه ها، موسسه ها و شرکتهای خصوصی و دولتی است. در این دوره دانشجویان، افزون بر آشنایی با مسائل نظری دانش مدیریت صنعتی ، با زمینه های نوین مدیریت صنعتی و جایگاه آن در عرصه عمل آشنا خواهند شد.

طول دوره آموزشی:

طول دوره حداکثر شش نیمسال خواهد بود که شامل واحدهای تئوریک و پایان نامه خواهد بود.در این دوره علاوه بر درسهای نظری، دانشجویان موظفند قابلیت و مهارتهای خود را در چارچوب تحقیق راجع به یکی از معضلات کاربردی و علمی مدیریت صنعتی نشان دهند

درس پیشنیاز

تعداد ساعت

تعداد واحد عملی

تعداد واحد نظری

تعداد واحد کل

نوع درس

توضیحات

نام درس

کد درس

نیمسال پیشنهادی برای اخذ درس

ردیف

ندارد

32

0

2

2

جبرانی

دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها نامرتبط باشد باید این 6 واحد را اخذ نمایند

مبانی سازمان و مدیریت

   

1

32

0

2

2

جبرانی

زبان تخصصی پیشرفته

   

2

32

0

2

2

جبرانی

مدیریت تولید

     

32

0

2

2

جبرانی

برای کلیه دانشجویان الزامی است

روش تحقیق

   

4

16

0

2

1

عمومی

کلیه دانشجویانی که در دوره کارشناسی این دروس را نگذرانده اند ملزم به اخذ این واحدها هستند

آموزش قرآن کریم

   

5

16

0

2

1

وصایای امام (ره)

   

6

ندارد

32

0

2

2

اصلی و مشترک

گذراندن کلیه این دروس الزامی است

تحلیل آماری

   

7

32

0

2

2

اصلی و مشترک

تئوریهای مدیریت پیشرفته

   

8

32

0

2

2

ااصلی و مشترک

سیستم اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

   

9

32

0

2

2

اصلی و مشترک

مدیریت استراتژیک صنعتی

   

10

32

0

2

2

اصلی و مشترک

تحقیق در عملیات پیشرفته

     

32

0

2

2

ااصلی و مشترک

مدیریت تولید پیشرفته

   

11

32

0

2

2

اصلی و مشترک

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

   

12

32

0

2

2

اصلی و مشترک

کاربرد تئوری تصمیم گیری در مدیریت

   

13

32

0

2

2

اصلی و مشترک

حسابداری مدیریت

   

14

32

0

2

2

اصلی و مشترک

بررسی مسائل نیروی انسانی در صنعت

   

15

ندارد

32

0

2

2

تخصصی

گذراندن کلیه این دروس الزامی است

سمینار در مدیریت صنعتی

   

16

32

0

2

2

تخصصی

مدیریت کیفیت و بهره وری

   

17

32

0

2

2

تخصصی

برنامه ریزی و کنترل موجودی

   

18

32

0

2

2

تخصصی

مدیریت انتقال تکنولوژی

   

19

 

4

0

4

   

پایان نامه

     

مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید