امروز جمعه, 30 ارديبهشت 1401 - Fri 05 20 2022

منو

کارشناسی ارشد مدیریت شهری

مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت شهری: آقای دکتر نوید خبیری

کارشناس گروه کارشناسی ارشد مدیریت شهری : خانم غیاثوند

تعریف و اهداف:

هدف از برگزاری این دوره ، آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز وزارت کشور، شهرداری ها، استانداری ها، بخشداری ها، وزارت مسکن وشهرسازی، شرکت های مشاور شهرسازی و معماری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دیگر بنگاه های خصوصی و یا دولتی مرتبط با ساماندهی خدمات و توسعه شهری است. در این دوره دانشجویان با دانش های نوین مدیریت شهری در سطح جهان و شرایط ویژه توسعه شهری بومی در کشور آشنا خواهند شد.

 

طول دوره آموزشی:

طول دوره حداکثر 6 نیمسال تحصیلی شامل واحدهای نظری و پایان نامه خواهد بود. در این دوره دانشجویان علاوه بر درس های نظری موظفند قابلیت ها و مهارتهای خود را در چارچوب تحقیق راجع به یکی از معضلات کاربردی و علمی مدیریت شهری نشان دهند

درس پیشنیاز

تعداد ساعت

تعداد واحد عملی

تعداد واحد نظری

تعداد واحد کل

نوع درس

توضیحات

نام درس

کد درس

نیمسال پیشنهادی برای اخذ درس

ردیف

ندارد

32

0

2

2

جبرانی

دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها نامرتبط باشد باید این 4 واحد را اخذ نمایند

مبانی سازمان و مدیریت

   

1

32

0

2

2

جبرانی

زبان تخصصی پیشرفته

   

2

32

0

2

2

پیش نیاز

دروس پیش نیاز اجباری

روش تحقیق

     

32

0

2

2

پیش نیاز

اقتصاد برای مدیران

     

32

0

2

2

پیش نیاز

حقوق اساسی و اداره سازمانهای محلی

     

32

0

2

2

پیش نیاز

مبانی جامعه شناسی

     

32

0

2

2

پیش نیاز

بازرگانی و تجارت

     

32

0

2

2

پیش نیاز

آمار برای مدیران

     

16

0

2

1

عمومی

کلیه دانشجویانی که در دوره کارشناسی این دروس را نگذرانده اند ملزم به اخذ این واحدها هستند

آموزش قرآن کریم

   

5

16

0

2

1

وصایای امام (ره)

   

6

ندارد

32

0

2

2

تخصصی مشترک

گذراندن کلیه این دروس الزامی است

نظریه های سازمان و مدیریت-دیدگاه استراتژیک

   

7

32

0

2

2

تخصصی مشترک

سیستم های اطلاعات مدیریت

   

8

32

0

2

2

تخصصی مشترک

اصول برنامه ریزی در امور فرهنگی

   

9

32

0

2

2

تخصصی مشترک

نظریه های رفتار سازمانی پیشرفته

   

10

32

0

2

2

تخصصی مشترک

برنامه ریزی منطقه ای برای مدیران

   

11

32

0

2

2

تخصصی مشترک

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

   

12

32

0

2

2

تخصصی مشترک

مدیریت مالی و بودجه شهرداریها

   

13

32

0

2

2

تخصصی مشترک

برنامه ریزی شهری

   

14

اقتصاد برای مدیران

32

0

2

2

تخصصی مشترک

اقتصاد شهری

     

مبانی جامعه شناسی

32

0

2

2

تخصصی مشترک

جامعه شناسی شهری و آسیب شناسی شهری

     

حقوق اساسی و اداره سازمانهای محلی

32

0

2

2

تخصصی مشترک

حقوق شهری و قوانین شهرسازی

     

ندارد

32

0

2

2

سمینارها

گذراندن کلیه این دروس الزامی است

سمینار مسائل جاری کلان شهرها

   

16

32

0

2

2

سمینارها

سمینار مدیریت بحران و سوانح طبیعی در شهر

   

17

32

0

2

2

اختیاری

روابط عمومی

     
 

4

0

4

   

پایان نامه

     

مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید