امروز شنبه, 27 مهر 1398 - Sat 10 19 2019

منو

راهنمای مراحل اخذ،تدوین و دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (تمامی رشته هاوگرایش ها)

دانشجویان گرامی با کلیک بر روی هر یک از مراحل، توضیحات کامل مربوط به هر بخش را میتوانید مشاهده کنید.

(1)  انتخاب موضوع پایان نامه

 (2) انتخاب استاد راهنما و مشاور

(3) ثبت عنوان و مستندات در سامانه پایان نامه ها

 (4) ثبت پروپوزال در سامانه پایان نامه ها

(5) تصويب پرپوزال

 (6) اخذ کد پایان نامه در سامانه سازمان مرکزی

 (7) روش اجرای پایان نامه

 (8) اعلام آمادگي و تعيين تاريخ دفاع

 (9) نکات برگزاری جلسه دفاع

(10) نمره نهایی

 

 

توجه: نظر به بخشنامه سازمان مركزي تاريخ دفاع حداقل شش ماه پس از تصويب پروپوزال در شوراي تخصصي گروه در نظر گرفته مي شود و لذا دفاع پيش از موعد مقرر به هيچ وجه امكان پذير نمي باشد. بنابراين دانشجو موظف است نسبت به ارائه پروپوزال و اقدامات لازم مربوط به آن برنامه ريزي درستي داشته باشد. بعلاوه دانشجوياني كه تا انتهاي ترم چهار موفق به دفاع پايان نامه نشوند، در نيمسال تحصيلي بعد ملزم به ثبت نام و تمديد پايان نامه مي باشند.

 

توجه: آخرين زمان تحويل مدارك تشكيل پرونده جهت دفاع از پايان نامه در نيمسال اول 15 دي و در نيمسال دوم 30 مرداد است.