امروز یکشنبه, 06 فروردين 1396 - Sun 03 26 2017

منو

ارائه پرپوزال

پرپوزال، فرم پیشنهاد تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد است که دانشجو می بایست با هماهنگی و تایید استادان راهنما و مشاور در خصوص موضوع پایان نامه موارد خواسته شده در آن از قبیل: بیان مساله، اهداف، روش کار، سوابق تحقیق و ... را به طور کامل و بر اساس توضیحات ذکر شده در هر بخش تکمیل نماید. لازم به ذکر است که مبنای تصویب موضوع پایان نامه، همین فرم می باشد و فرمت آن برای کلیه رشته ها یکسان است.

•به منظور بررسی سطح کمی و کیفی پرپوزالها و تایید آنها، جلسات کمیته تخصصی گروهها در هر نیمسال طبق یک برنامه زمانبندی مشخص بــرگزار می گردد. و صورتجلسه نیز توسط کمیته تخصصی گــروه مربـوطه تنظیم می شود.

•پس از طرح پرپوزالها در کمیته تخصصی گروه پروپوزال های به تصویب رسیده جهت طرح در شورای تحصیلات تکمیلی به حوزه معاونت پژوهش ارسال می گردد.

•حوزه معاونت پژوهش از دریافت پروپوزال دانشجویانی که ظرفیت اساتید راهنما یا مشاورآنهاپراست جدا معذور است.

•تذکر : 

• امضاء اساتید به صورت کپی – فکس – اسکن  (و از طرف) قابل قبول نمی باشد.

• پرپوزال ناقص و بدون امضاء اساتید راهنما و مشاور تحویل گرفته نخواهد شد.

• تمام پروپوزال می باست به صورت درست تایپ شود و در دو نسخه به مدیرگروه تحویل داده شود.

  عدم تحویل پرپوزال در زمان مقرر: 

در صورت عدم تحویل پرپوزال در زمان مقرر،  مسئولیت آن (طولانی شدن زمان تحصیل و تبعات دیگر) متوجه دانشجو خواهد بود و عذری در خصوص نبود آگاهی و عدم اطلاع رسانی مناسب در این خصوص پذیرفته نیست. 

جهت دانلود پروپوزال در هر دو فرمت word و pdf اینجا کلیک کنید

نحوه تایپ پرپوزال 

به منظور جلوگیری از مسائل و مشکلات مربوط به قلم (فونت)، تمامی متن پرپوزال با استفــاده از فونت 14 لــوتوس نازک تایپ گردد و از به کار بردن سایر فونت‌ها خودداری شود.

1. فونت متن : (Lotus ) لوتوس با اندازه 14 و نازک ( متن از سر خط شروع شود )

2. فونت عناوین بندهای پرپوزال ( تیترها ) : (Lotus ) لوتوس با اندازه 14 ( Bold ،  ایتالیک)

3. شماره صفحات : پائین وسط صفحه 

4. اعداد و شماره ها : فارسی

5. فاصله بین خطوط : cm 1

6. فونت متن جداول :   Lotus ( لوتوس ) با اندازه11 نازک

7. کلیه قلم های انگلیسی موجود در پرپوزال : Times   New Roman با اندازه 12 و ایتالیک

 

توجه:

درخصوص دانشجويان كه تاريخ انتخاب پايان نامه را در نيمسال اول هر سال تحصيلي انجام مي دهند (‌مهر ماه ) در صورتي مي توانند پايان  همان نيمسال فارغ التحصيل شوند كه حداكثر تا 10 دي ماه موافقت آمادگي دفاع را پس از تأييد گروه توسط استاد راهنما و مشاور كتباً به حوزه معاونت پژوهشي اعلام، معاونت پژوهشي رساله را به داور ارسال و درصورت تأييد تاريخ دفاع تعيين گردد .(دانشجویان حاکثر تا تاریخ 25 اسفند همان نیمسال باید از پایان نامه خود دفاع نمایند تا مشمول سنوات آموزشی و پرداخت شهریه ترم بعد نگردند) درخصوص دانشجويان كه تاريخ انتخاب پايان نامه را در نيمسال دوم سال تحصيلي انجام مي دهند در صورتي مي توانند پايان همان نيمسال فارغ التحصيل شوند كه حداكثر تا دهم شهريور ماه موافقت آمادگي دفاع را پس از تأييد گروه توسط استاد راهنما و مشاور كتباً به حوزه معاونت پژوهش اعلام، معاونت پژوهشي رساله را به داور ارسال و در صورت تأييد تاريخ دفاع تعيين مي گردد. .(دانشجویان حاکثر تا تاریخ 15 مهرماه همان نیمسال باید از پایان نامه خود دفاع نمایند تا مشمول سنوات آموزشی و پرداخت شهریه ترم بعد نگردند) 

تا زماني كه دانشجويان اعلام آمادگي دفاع نكرده اند و واحد پايان نامه را دارند در هر نيمسال تحصيلي ملزم به ثبت نام و تمديد پايان نامه مي باشند . 

با توجه به بخشنامه شماره 1279/73 مورخه 24/1/87 ،‌پس از تصويب پروپوزال در گروه تخصصي و تصويب نهايي در شوراي پژوهشي واحد ،  تاريخ دفاع حداقل شش ماه  پس از تصويب شوراي پژوهش در نظر گرفته مي شود .