امروز یکشنبه, 06 فروردين 1396 - Sun 03 26 2017

منو

اخذ کد و دریافت نامه کدینگ

پس از تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی، پروپوزال های مربوطه جهت ثبت در سایت پایان نامه های دانشگاه آزاد واخذ کد به کارشناس پژوهش ارسال می گردد.

درصورت خالی بودن ظرفیت اساتید کد پایان نامه برای دانشجو اخذ می گردد

دانشجو می بایست جهت اطلاع از کد ودریافت نامه های کدینگ 2 هفته پس از برگزاری شورای تحصیلات تکمیلی به واحد پژوهش مراجعه نماید.

توجه:دانشجو 6 ماه پس ازتاریخ دریافت کد مجاز به دفاع می باشد.