امروز دوشنبه, 30 دی 1398 - Mon 01 20 2020

منو

اخذ کد پايان نامه در سامانه سازمان مركزي

پس از تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی واحد، پروپوزال های مربوطه جهت ثبت در سایت پایان نامه های دانشگاه آزاد واخذ کد به کارشناس پژوهش ارسال می گردد.

درصورت خالی بودن ظرفیت اساتید کد پایان نامه برای دانشجو اخذ می گردد.

دانشجو می بایست حداقل 1 ماه قبل از دفاع از پايان نامه از اخذ كد پایان نامه اطمينان حاصل كند و در غير اينصورت عواقب عدم امكان دفاع دانشجو به عهده دانشجو خواهد بود.