امروز جمعه, 03 ارديبهشت 1400 - Fri 04 23 2021

منو

روش اجرای پایان نامه

پس از تأیید نهایی پرپوزال در شورای پژوهش واحد، در سامانه پايان نامه ها قابل پيگيري است ضمن اينكه اسامی دانشجویانی که پرپوزال آنها تصویب شده است از طریق وب سایت واحد نيز اعلام خواهد شد.

•در صورت لزوم دانشجویان بایستی جهت دریافت معرفی نامه در راستای استفاده از منابع کتابخانه ها و مراکز تحقیقاتی به کارشناس پژوهش مراجعه نمایند.

• دانشجویان رشته‎هایی که نیاز به استفاده از امکانات آزمایشگاه‎های دانشگاه را دارند می‎توانند فرم استفاده از امکانات آزمایشگاهی را تکمیل و پس از اخذ مجوزهای لازم از استاد راهنما، مدیر گروه و با هماهنگی با رئیس آزمایشگاه ها، از این امکانات استفاده نماید. بدیهی است استفاده از این امکانات با توجه به تعداد دانشجویان و فضای آزمایشگاه ها محدود خواهد بود و همچنین با توجه به شرایط واحد حضور استاد راهنما جهت استفاده از آزمایشگاه ها الزامی است.

•پس از اعلام اسامی دانشجویانی که پروپوزال آنها به تصویب نهایی رسیده است ،دانشجویان مذکور می توانند با رعایت موارد ذکر شده در فایل شیوه نگارش پایان نامه اقدام به تألیف پایان نامه خود نمایند. مطالعه کامل فایل مذکور و تنظیم صفحات پایان نامه بر این اساس ضروری است.در صورت عدم رعایت موارد مطرح شده، مجلد پایان نامه از دانشجو تحویل گرفته نخواهد شد.

•لازم است پس از نگارش هر یک از فصول پایان نامه گزارش پیشرفت کار، جهت بررسی و تأيیدبه استاد راهنما و مشاور تحویل داده شود.

•پس از پایان نگارش کلیه فصول پایان نامه، تحویل یک نسخه از پایان نامه تایپ شده جهت بررسی و اعلام نظر و رفع نواقص احتمالی به استاد راهنما و مشاور ضروری است.

•تذکر مهم: موارد خواسته شده در فرم تعهد اصالت پایان نامه و صورتجلسه دفاع مانند مشخصات دانشجو، عنوان پایان نامه و سایر موارد بایستی به صورت تایپ شده، قید گردند.

قابل توجه بوده که ارتباط با اساتيد راهنما و مشاور در طول دوره پژوهش ضرورت دارد و بخشي از نمره پايان نامه بر مبناي ارائه گزارش پیشرفت کار و دفاع به موقع دانشجو مي باشد. دانشجویانی که تا پایان ترم پنجم تحصیلی نتوانند از پایان‎نامه خود دفاع نمایند نمره دفاع به موقع را كسب نخواهد كرد.

مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید