امروز یکشنبه, 06 فروردين 1396 - Sun 03 26 2017

منو

نگارش پایان نامه

پس از تأئید نهایی پرپوزالها  در  شورای تحصیلات تکمیلی واحد، اسامی دانشجویانی که پرپوزال آنها تصویب شده است به همراه کد پایان نامه آنها در برد تحصیلات تکمیلی اعلام می گردد. و  احکام اساتید راهنما و مشاور صادر می گردد.

تذکر:مراجعه دانشجویانی که اساتید راهنما و یا مشاور آنها خارج از واحد بوده و هیچگونه همکاری اعم از حق التدریس و یا هیأت علمی با واحد صفادشت ندارند به کارشناس تحصیلات تکمیلی جهت دریافت احکام اساتید راهنما و مشاور پایان نامه و تحویل احکام به آنها ضروری است.

•در صورت لزوم دانشجویان بایستی جهت دریافت معرفی نامه در راستای استفاده از منابع کتابخانه ها و مراکز تحقیقاتی  به کارشناس تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند.

•پس از اعلام اسامی دانشجویانی که پرپوزال آنها به تصویب نهایی رسیده است ،دانشجویان مذکور می توانند با رعایت موارد ذکر شده در فایل شیوه نگارش پایان نامه اقدام به تألیف پایان نامه خود نمایند. مطالعه کامل فایل مذکور و تنظیم صفحات پایان نامه بر این اساس ضروری است.در صورت عدم رعایت موارد مطرح شده، مجلد پایان نامه از دانشجو تحویل گرفته نخواهد شد.

•لازم است پس از نگارش هر یک از فصول پایان نامه گزارش پیشرفت کار، جهت بررسی و تأيیدبه استاد راهنما و مشاور  تحویل داده شود.

•پس از پایان نگارش کلیه فصول پایان نامه، تحویل یک نسخه از پایان نامه تایپ شده جهت بررسی و اعلام نظر و رفع نواقص احتمالی به استاد راهنما و مشاور ضروری است.

•تذکر مهم: موارد خواسته شده در فرم تعهد اصالت پایان نامه و صورتجلسه دفاع مانند مشخصات دانشجو، عنوان پایان نامه و سایر موارد بایستی به صورت تایپ شده، قید گردند.