امروز جمعه, 03 ارديبهشت 1400 - Fri 04 23 2021

منو

اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه و تعیین تاریخ دفاع

در صورتیکه پایان‎نامه از لحاظ علمی مورد تأیید استاد راهنما باشد، دانشجو می‎تواند پس از تهیه نسخه پرینت شده از کل پایان‎نامه، نسبت به انجام امور اداری دفاع اقدام نماید.

لازم است دانشجویان کارشناسی‎ارشد با رعایت نکات ذیل جهت انجام مراحل اداری مربوط به دفاع از پایان‎نامه کارشناسی‎ارشد پس از تكميل فرم هاي مورد نياز جهت دفاع از پايان نامه (اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه، اعلام زمان دفاع، فرم تائیدیه داور و...) تسويه حساب مقدماتي كه از بخش فرم هاي پژوهشي در سايت قابل دانلود كردن است جهت تشکیل پرونده به دفتر پژوهش مراجعه نمایند.

 امكان دفاع دانشجو تنها پس از سپري شدن 6 ماه بعد از تاریخ تصویب پروپزال در گروه آموزشی مربوطه وجود دارد.

 آخرين زمان تحويل مدارك تشكيل پرونده جهت دفاع در نيمسال اول و دوم به ترتيب 15 دي و 30 مرداد است (اين زمان قابل تمديد نمي باشد). برای دانشجویانی مجوز دفاع از پایاننامه صادر خواهد شد که نسبت به تسویه حساب مالی، آموزشی و پژوهشی اقدام نموده و پایاننامه آنها به تأیید گروه و استادان مربوطه رسیده و همچنین مطابق راهنمای نگارش پایاننامههای کارشناسیارشد تهیه شده باشد.

توجه: دانشجو موظف است هماهنگی مقدماتی را با استادان راهنما (و مشاور) و هیات داوران انجام داده و فرم‎های مخصوص داوری را از دفتر پژوهش دانشگاه اخذ و به همراه یک نسخه پایان‎نامه پرینت شده تحویل هر نفر از استادان داور نماید. هماهنگی‎ها بابت روز دفاع می‎بایست حداقل 15 روز قبل از دفاع صورت گيرد. در طول مدت این 15 روز در صورتیکه از نظر استادان داور، پایان‎نامه دارای نواقصی باشد دانشجو می‎تواند با هماهنگی با استادان، نواقص را برطرف نماید.

در صورتی که پایان‎نامه از نظر استادان داور مورد تأیید قرار گرفت دانشجو می‎بایست حداقل 3 روز قبل از روز دفاع، فرم‎هایی را که استادان داور تأیید نموده اند از ایشان اخذ و به دفتر پژوهش دانشگاه مراجعه نماید. در این مرحله دانشجو می‎بایست تاریخ نهایی که پژوهش اعلام می نمایید به همراه دعوتنامه را تقدیم استاد راهنما (مشاور)، استاد داوران نماید. هماهنگی با استادان (راهنما، مشاور و داوران) برای روز دفاع بر اساس تاریخ اعلامی توسط مدير گروه آموزشي به عهده شخص دانشجو می‎باشد و معاونت پژوهش هیچگونه مسئولیتی در این زمینه ندارد. مهلت تحویل نسخه های صحافی شده و CD کل پایان نامه تا یک ماه پس از برگزاری جلسه دفاع می باشد. تحویل نسخه های پایان نامه ارتباطی با ارائه مقاله ندارد.

 

فرم های مربوطه

نکات برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

دانشجویان عزیز دقت نمایند حداقل یک ساعت قبل از برگزاری جلسه در اتاق دفاعیه حضور داشته باشند که در صورت نیاز برنامهPower point خود را بازبینی نمایند.

در برگزاری جلسه دفاع از پایان‎نامه های کارشناسی‎ارشد، حضور افراد ذیل در جلسات دفاع ضروری است:

الف ) استاد (اساتید) راهنما

ب ) استاد (اساتید) مشاور (در صورت داشتن استاد مشاور)

ج ) استادان داور

د) مدیر گروه یا استاد ناظر (بسته به نظر گروه)

نکته مهم : جلسه دفاع از پایان‎نامه کارشناسی‎ارشد بدون حضور استاد راهنما (و مشاور)، استادان داور و ناظر جلسه دفاع تشکیل نخواهد داشت.

مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید