امروز جمعه, 03 ارديبهشت 1400 - Fri 04 23 2021

منو

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

•با توجه به ساعت اداری دانشگاه و حضور کارشناس تحصیلات تکمیلی  از ساعت 7.30 الی 16، جهت انجام امور پژوهشی و آموزشی مربوط به برگزاری جلسه دفاعیه حداقل 3 ساعت قبل از ساعت دفاع دربازه زمانی فوق در دانشگاه حضور داشته باشید.

•به منظور برگزاری دقیق جلسه دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد، حضور افراد ذیل در جلسات دفاع ضروری است:

الف ) استاد (اساتيد) راهنما

ب ) استاد (اساتيد) مشاور

ج ) استاد داور  

د) نماینده گروه (از اعضاء هیات علمی گروه) یا واحد به عنوان ناظر (بدون حق رای)

 نکته مهم : جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بدون حضور استاد راهنما، و استاد داور  نخواهد داشت.

ارزشیابی پایان نامه:

 پایان نامه توســط هیات داوران در 5 درجه ارزشــیابی شده و به هر درجــــه نمره ای تعلق می گیرد و این نمره در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می شود.

فرم اصلاحات پایان نامه کارشناسی ارشد شامل موارد اصلاحی است که طبق نظر کمیته ارزیاب در جلسه دفاعیه بایستی در  پایان نامه  اعمال گردد لذا پس از برگزاری جلسه دفاع  این فرم به دانشجو تحویل  داده خواهد شد.

 

مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید