امروز یکشنبه, 28 بهمن 1397 - Sun 02 17 2019

منو

بخشنامه ممنوعیت پذیرایی اجباری و تهیه هدیه در جلسات دفاع پایان نامه

بر اساس بندهای بخشنامه شماره 63280/70 به تاریخ 97/10/16، با توجه به اینکه برخی از دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی در زمان برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه و رساله متحمل هزینه هایی اجباری برای تهیه اقلام پذیرایی و بعضا هدیه شده اند، 

بدین وسیله موکدا اعلام می شود انجام این امور به هر نحو ممکن ممنوع است.