امروز یکشنبه, 27 مرداد 1398 - Sun 08 18 2019

منو

انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97

 

قابل توجه دانشجویان محترم :

دانشجویانی که تا کنون موفق به انتخاب واحد در نیمسال دوم 98-97 نشده اند ، از تاریخ 97/11/13 لغیت 97/11/18 به سامانه آموزشی و دانشجویی مراجعه نمایید . شایان ذکر است با توجه به اینکه سامانه از طریق سازمان مرکزی کنترل می شود مهلت اعلام شده قابل تمدید نمی باشد .