امروز شنبه, 27 مهر 1398 - Sat 10 19 2019

منو

"مسابقه ایده‌‌های نو در صنعت غذا"

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان برگزار می کند

 

"مسابقه ایده‌‌های نو در صنعت غذا"

مسابقه در روز یکشنبه 8 اردیبهشت ساعت 11:30 برگزار می شود

تمامی دانشجویان می توانند ایده های خود را مکتوب کرده، محصول خود را تهیه و در تاریخ فوق جهت داوری ارائه کنند.