امروز پنج شنبه, 27 تیر 1398 - Thu 07 18 2019

منو

قابل توجه دانشجویان ورودی سال 97

قابل توجه دانشجویان ورودی سال 97:

بدینوسیله به اطلاع می رساند تا تاریخ 98/03/12 جهت تکمیل نواقص پرونده آموزشی و رفع عدم مراجعه پرتال دانشجویی به بایگانی آموزش واقع در ساختمان شماره یک طبقه همکف مراجعه نمایید. در غیر اینصورت با عدم دریافت کارت ورود به جلسه امتحان مواجه خواهید شد.