امروز شنبه, 04 بهمن 1399 - Sat 01 23 2021

منو

برگزازی کلاس های آزمایشگاه

قابل توجه دانشجویان محترم : 

کلاس های آزمایشگاه تکنولوژی بتن، مقاومت مصالح و مکانیک خاک مربوط به نیمسال دوم به قرار زیر می باشد :

 

مکانیک خاک مشخصه 10364 تاریخ 5 مرداد ساعت 8 الی 12:30

مکانیک خاک مشخصه 10365 تاریخ 5 مرداد ساعت 13 الی 17:30

تکنولوژی بتن  مشخصه 10366 تاریخ 7 مرداد ساعت 8 الی 12:30

تکنولوژی بتن مشخصه 10367 تاریخ 7 مرداد ساعت 13 الی 17:30

مقاومت مصالح  مشخصه 10368 تاریخ 12 مرداد ساعت 8 الی 12:30

مقاومت مصالح  مشخصه 10369 تاریخ 12 مرداد ساعت 13 الی 17:30

 

از ورود افراد فاقد ماسک و دستکش جلوگیری به عمل آمده و غیبت برای آن ها منظور میگردد .

مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید