امروز یکشنبه, 28 بهمن 1397 - Sun 02 17 2019

منو

بازدید دکتر مهدی فتح اله از واحد صفادشت

دراجرای طرح حمایت واحدهای غرب استان تهران طی حکمی از سوی دکتر طهرانچی واحدهای صفادشت و ملارد زیر نظر واحد شهر قدس به فعالیت خود ادامه می دهند.

در راستای اجرای این طرح حمایتی واحدهای جامع ازمراکز دانشگاهی و واحدهای زیر مجموعه، دکترمهدی فتح اله بازدیدی از واحدصفادشت به عمل آورد.

 رئیس واحدهای غرب استان تهران (قدس ، ملارد و صفادشت) اظهار کرد: با توجه به اینکه در سال های اخیر شیوه جذب دانشجو تغییر کرده است و روند پذیرش دانشجو سیر نزولی یافته و فعالیت واحدها مستلزم ایجاد منابع درآمدی غیر شهریه ای می باشد.لذا به همین منظور در طرح تجمیع واحدهای همجوار دریک شبکه ارتباطی هدف این است که ظرفیت ها و توانمندی واحدها به اشتراک گذاشته شود. و ایجاد ارتباط شبکه ای می تواند تغییراتی را درعملکرد روبه رشد واحد های دانشگاهی فراهم کند و ماموریت واحدها سمت و سوی خاصی سوق پیداکند.

توصیه من به همکاران عزیز واحدهای زیر مجموعه این است که گمان نکنند با اجرای این طرح با تعطیلی واحدها مواجه می شوند. اجرای این طرح به منظور بهره وری واحدها و به اشتراک گذاشتن توانمندی ها و ایجاد بستری مناسب برای پیشگیری از آسیب ها و چالش های که ممکن است در آینده نزدیک پیش روی این واحدهای دانشگاهی قرار گیرد صورت می پذیرد، لذا سفارش من به همکاران واحدها این است که با تلاش مضاعف و بدون دل نگرانی و دغدغه فعالیت خود در حوزه مربوطه ادامه دهند.

در این بازدید دکتر پارسیان معاون آموزشی واحد صفادشت گزارشی از عملکرد آموزشی واحد ارائه نمود. ودر ادامه معاون اداری مالی واحدصفادشت ضمن ارائه گزارشی از حوزه اداری مالی در خصوص مشکلات ونگرانی کارکنان واحد مطالبی را بیان نمود . وبه منظور رفع اینگونه مشکلات و دغدغه کارکنان جلسه دیدار و گفتگوی کارکنان واحدصفادشت با دکتر مهدی فتح اله رئیس واحدهای شهرقدس ،ملارد، وصفادشت پیش بینی شد.

 روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد صفادشت