امروز شنبه, 02 آذر 1398 - Sat 11 23 2019

منو

نخستین ضیافت افطاری دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی

دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت به همراه ریاست محترم واحد دکتر فتح اله و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه دکتر پارسیان در نخستین مراسم ضیافت افطاری دانشجویان غیر ایرانی واحد های دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران شرکت نمودند .

این مراسم با انجام برنامه های فرهنگی و محفل قرآنی و حضور و سخنرانی جناب اقای دکتر رهبر ریاست محترم دانشگاه و مدیران ارشد انجام پذیرفت.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت