امروز سه شنبه, 20 آذر 1397 - Tue 12 11 2018

منو

اخذ رتبه برتر دانشجوی کارشناسی ارشد واحد صفادشت در همایش بین المللی

مقاله آقای حامد اسحاقی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشجوی حقوق واحد صفادشت با عنوان "جنایات شصت ساله آمریکا علیه ایران" در "دومین جشنواره علمی هنری و همایش بین المللی حقوق بشر آمریکایی" موفق به اخذ رتبه برتر شد.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد صفادشت