امروز پنج شنبه, 14 اسفند 1399 - Thu 03 04 2021

منو

تمدید مهلت زمان تشکیل پرونده جهت دفاع از پایان نامه در تابستان 1398

تمدید مهلت زمان تشکیل پرونده جهت دفاع از پایان نامه در تابستان 1398

 

·         جهت فراهم نمودن امكان دفاع تعدادي از دانشجويان كه موفق به ارائه مدارك دفاع از پایان نامه خود تا مهلت زماني مقرر نشده اند؛ از 8 تا 15 مردادماه به عنوان آخرين مهلت زماني ممكن جهت ارائه مدارك تعيين گرديد. دانشجویانی که قبلا تشکیل پرونده داده اند نیز می توانند نسبت به تکمیل نواقص پرونده در این بازه زمانی اقدام نمایند.

لذا دانشجویان محترم می تواند  در بازه زمانی  مقرر  به واحد پژوهش مراجعه نمایند.

دانشجویاني که آمادگی دفاع از پایان نامه خود تا 21 شهریور ماه را دارند، در اسرع وقت نسبت به انجام امور مربوط به دفاع در اين بازه زماني اقدام نمایند. لازم است قبل از مراجعه به پژوهش تمام مدارك مورد نياز تكميل و امضا (استاد راهنما، مشاور و مدیر گروه) گردد.

تذکر: در هنگام مراجعه به پژوهش ارائه فرم هاي امضا شده مورد نياز جهت دفاع از پايان نامه (تهیه شده از سایت واحد بخش پژوهش و فناوری) ضرورت دارد.

یک نسخه پروپوزال پرینت شده که استاد راهنما روی آن را امضا نموده است نیز تحویل داده شود.

 

بديهي است تحويل مدارك فقط در بازه زماني ذكر شده صورت مي گيرد و دانشجویانی که پس از تاریخ فوق الذکر جهت انجام امور اداری مراجعه نمایند باید نیمسال بعدی تحصیلی را تمدید و شهریه ترم جدید را واریز کنند.

اداره پژوهش و فناوری

مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید