امروز پنج شنبه, 06 آبان 1400 - Thu 10 28 2021

منو

تمدید مهلت زمان تشکیل پرونده جهت دفاع از پایان نامه در تابستان 1396

جهت فراهم نمودن امكان دفاع تعدادي از دانشجويان كه موفق به ارائه مدارك دفاع از پایان نامه خود تا مهلت زماني مقرر نشده اند؛ بازه زماني 5 تا 7 شهریور ماه به عنوان آخرين مهلت زماني ممكن جهت ارائه مدارك تعيين گرديد.

دانشجویاني که آمادگی دفاع از پایان نامه خود تا 23 شهریور ماه را دارند، در اسرع وقت نسبت به انجام امور مربوط به دفاع در اين بازه زماني اقدام نمایند. لازم است قبل از مراجعه به پژوهش تمام مدارك مورد نياز تكميل و امضا (استاد راهنما، مشاور و مدیر گروه) گردد.

یک نسخه پروپوزال پرینت شده که استاد راهنما روی آن را امضا نموده است نیز تحویل داده شود.

بديهي است تحويل مدارك فقط در بازه زماني ذكر شده صورت مي گيرد و دانشجویانی که پس از تاریخ فوق الذکر جهت انجام امور اداری مراجعه نمایند باید نیمسال بعدی تحصیلی را تمدید و شهریه ترم جدید را واریز کنند.

اداره پژوهش و فناوری

مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید