امروز یکشنبه, 30 دی 1397 - Sun 01 20 2019

منو

لیست "جلسات دفاع" از پایان نامه های کارشناسی ارشد زمستان 1396

.::این لیست در روزهای آتی به روز میشود::.

لیست جلسات دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد زمستان 1396

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلی

داور خارجی

رشته تحصیلی

تاریخ دفاع

ساعت دفاع

1

نيسكون عالی مقام

دکتر اصغری

-

دکترخدری

دکتر نوروزی

حقوق بین الملل

29/09/96

14

2

نازیلا نوذری

دکترخدری

-

دکتراصغری

دکترفلاح

حقوق خصوصی

29/09/96

15

3

ذبیح اله امینی

دکترفلاح

-

دکترخدری

دکترروحی

حقوق خصوصی

29/09/96

16

4

محبوبه شایان پور

دکتر عابدینی

دکترچیت ساز

دکترخدری

-

حقوق بین الملل

-

17

5

علی مشهدی محمدی

دکتر عابدینی

دکترچیت ساز

-

دکتر جلالی

حقوق بین الملل

09/10/96

13

6

سید رضا قریشی

دکتر عابدینی

دکترچیت ساز

-

دکتر جلالی

حقوق بین الملل

09/10/96

14

7

حدیث کدخدایی

دکتر عابدینی

دکتر اصغری

-

دکتر نوروزی

حقوق بین الملل

09/10/96

15

8

رضا هاشم زاده

دکتر عابدینی

دکترچیت ساز

-

دکتر جلالی

حقوق بین الملل

09/10/96

16

9

مهدی خاقانی

دکترچیت ساز

-

دکتر اصغری

دکتر نوروزی

حقوق بین الملل

09/10/96

17

10

محمد عزتی گویا

دکترچیت ساز

صالح خدری

دکتر اصغری

-

حقوق بین الملل

09/10/96

18

11

سمانه کیومرثی

دکترچیت ساز

 

دکتر اصغری

دکتر نوروزی

حقوق بین الملل

12/10/96

14

12

زهرا حجتی

دکترچیت ساز

 

دکتر اصغری

دکتر نوروزی

حقوق بین الملل

12/10/96

15

13

معصومه ییل درم

دکترچیت ساز

 

دکتر اصغری

دکتر نوروزی

حقوق بین الملل

12/10/96

16

14

محمود کاکائی

دکتر هماپور

-

دکتر مصلحی

دکتر سلامی

علوم و مهندسی صنایع غذایی

10/11

12

15

رضا صمدی بهرامی

دکتر مصلحی

-

دکتر هماپور

دکتر سلامی

علوم و مهندسی صنایع غذایی

10/11

13

16

حمیدرضا اسفندیاری

دکتر مصلحی

-

دکتر هماپور

دکتر سلامی

علوم و مهندسی صنایع غذایی

10/11

14

17

مهدیه محمدی

دکتر فدوی

دکتر هماپور

دکتر بهرامی

-

علوم و مهندسی صنایع غذایی

10/11

9

18

علی کولیوند

دکتر فدوی

دکتر بهرامی

دکتر مصلحی

-

علوم و مهندسی صنایع غذایی

10/11

10

19

وحید اسکندری

دکتر فدوی

دکتر بهرامی

دکتر مصلحی

-

علوم و مهندسی صنایع غذایی

10/11

11

20

عباداله صمدی

دکتر مصلحی

دکتر غنوی

دکتر بهرامی

-

علوم و مهندسی صنایع غذایی

11/11

10:30-11:30

21

راحله نصیری

دکتر هماپور

دکتر مصلحی

دکتر بهرامی

-

علوم و مهندسی صنایع غذایی

11/11

11:30-12:30

22

آناهیتا ابراهیمی

دکتر عبدالهیان

دکتر بهرامی

دکتر مصلحی

 

علوم و مهندسی صنایع غذایی

11/11

13

23

شهلا غفاری

دکتر بهرامی

دکتر عبدالهیان

دکتر هماپور

-

علوم و مهندسی صنایع غذایی

11/11

14

24

سمانه رجبی

دکتر عبدالهیان

دکتر بهرامی

دکتر مصلحی

-

علوم و مهندسی صنایع غذایی

11/11

15

25

تینا صلواتیها

دکتر زارعی

دکتر امینیان

دکتر نعمت الهی

 

کامپیوتر

8/11

8:30

26

طاهره رستمی

دکتر زارعی

دکتر امینیان

دکتر نعمت الهی

 

کامپیوتر

8/11

9:30

27

فاطمه پورعبدالهی

دکتر نعمت الهی

دکتر عابدینی

دکتر زارعی

 

کامپیوتر

8/11

10:30

28

آمنه مطوفی

دکتر امینیان

دکتر نعمت الهی

دکتر سلیمانی

 

کامپیوتر

8/11

11:30

29

محمد ملایون

دکتر امینیان

دکتر عمو عابدینی

دکتر سلیمانی

 

کامپیوتر

8/11

12:30

30

فرشاد مریخی

دکتر نعمت الهی

-------

دکتر سلیمانی

دکتر کریمی

کامپیوتر

8/11

13:30

31

حمیدرضا فرخ زاده

دکتر نعمت الهی

دکتر امینیان

دکتر کریمی

 

کامپیوتر

8/11

14:30

32

علیرضا افشاری

دکتر عموعابدینی

دکتر امینیان

دکتر کریمی

 

کامپیوتر

5/11

9

33

پیام مصور

دکتر فولادیان

------

دکتر کریمی

دکتر رضایی

کامپیوتر

5/11

10

34

علی اصغر اکبری

دکتر خدایی

دکتر امینیان

دکتر کریمی

-

کامپیوتر

8/11

15:30

35

رضا سعد آبادی

دکتر میناوند

-------

دکتر تکین

دکتر امین زاهدی

عمران-سازه

4/11

13

36

مصطفی میرزایی

دکتر میناوند

-------

دکتر تکین

دکتر امین زاهدی

عمران-سازه

4/11

14

37

الشن کاظم زاده

دکتر تکین

دکتر میناوند

---------

دکتر امین زاهدی

عمران-سازه

4/11

15

38

شکوفه دل انگیزان

دکتر جلالی

دکتر فرزانه

دکتر فلاح

---------

حقوق

3/11

14

39

مبین محمدی كلایه

دکتر خدری

دکتر جلالی

دکتر اصغری

---------

حقوق خصوصی

3/11

15

40

سید فریبرز ذوالنوری

دکتر خدری

دکتر فلاح

دکتر اصغری

---------

حقوق خصوصی

3/11

16

41

سینا بابایی گلسفید

دکتر فلاح

دکتر اصغری

 

---------

حقوق خصوصی

3/11

17

42

مهدی نظام لو

دکتر نقی اصغری

-----

دکتر خدری

دکتر فلاح

حقوق خصوصی

3/11

18

43

سولماز تمجید شبستری

دکتر فرهمندیان

دکتر خبیری

دکتر لرک

 

مهندسی معماری

7/11

8

44

علیرضا خواجه وند

دکتر فرهمندیان

دکتر خبیری

دکتر لرک

 

مهندسی معماری

7/11

9

45

حسین بطیاری

دکتر فرهمندیان

دکتر خبیری

-

 

مهندسی معماری

7/11

10

46

رضا تاجیانی

دکتر فرهمندیان

دکتر خبیری

-

 

مهندسی معماری

7/11

11

47

مرجانه مصطفایی

دکتر خیری

-

دکتر فرهمندیان

دکتر قمیشی

مهندسی معماری

7/11

12

48

راحله محرمی

دکتر میرصادقی

-

دکتر فرهمندیان

دکتر قمیشی

مهندسی معماری

7/11

13

49

فرهاد قاسمی

دکتر میرصادقی

دکتر خبیری

دکتر فرهمندیان

-

مهندسی معماری

7/11

15

50

امیر مردان پور

دکتر فرهمندیان

-

دکتر لرک

دکتر خبیری

مهندسی معماری

7/11

16

51

مسعود روستایی

دکتر خبیری

دکتر فرهمندیان

دکتر لرک

-

مهندسی معماری

7/11

17

52

شیدا دهقانی

دکتر خبیری

-

دکتر لرک

دکتر امیدوار

مهندسی معماری

12/11/96

8

53

مهدی خزایی

دکتر خبیری

-

دکتر لرک

دکتر امیدوار

مهندسی معماری

12/11/96

9

54

مهدی امیری یکتا

دکتر خبیری

-

دکتر فرهمندیان

دکتر امیدوار

مهندسی معماری

12/11/96

10

55

سمیرا ابراهیمی

دکتر خبیری

دکتر لرک

دکتر فرهمندیان

-

مهندسی معماری

12/11/96

11

56

بهناز فرخی

دکتر خبیری

دکتر لرک

دکتر فرهمندیان

-

مهندسی معماری

10/11/96

16

57

حجت صفرلو

دکتر فرهمندیان

دکتر خبیری

دکتر لرک

-

مهندسی معماری

10/11/96

13

58

وحید شجاعی

دکتر شاه حسینی

دکتر خدمتی

دکتر اظهری

 

آب و سازه های هیدرولیکی

7/11/96

13

59

نصرت الله قاسم اف

دکتر لرک

دکتر تلوری

دکتر تکین

-

مدیریت ساخت

9/11/96

9

60

مجید محمدی

دکتر لرک

دکتر تلوری

دکتر تکین

-

مدیریت ساخت

9/11/96

10

61

علی روحی

دکتر لرک

دکتر تلوری

دکتر تکین

-

مدیریت ساخت

9/11/96

11

62

ابوذر مولایی

دکتر لرک

دکتر تلوری

دکتر تکین

-

مدیریت ساخت

12/11/96

11

63

عبدالرضا کاوری

دکتر اثنی عشری

-

دکتر لرک

دکتر تلوری

مدیریت ساخت

9/11/96

12

64

حسین راهنمایی

دکتر اثنی عشری

دکتر لرک

-

دکتر تلوری

مدیریت ساخت

9/11/96

13

65

فتح الله خروتی

دکتر اثنی عشری

-

دکتر لرک

دکتر تلوری

مدیریت ساخت

9/11/96

14

65

علی میرزاخانی

دکتر لرک

دکتر اثنی عشری

-

-

مدیریت ساخت

9/11/96

8

66

بهزاد پژنگ

دکتر تلوری

دکتر لرک

دکتر اظهری

-

مدیریت ساخت

9/11/96

15

67

محسن عنبرستانی

دکتر لرک

دکتر تلوری

دکتر اظهری

-

مدیریت ساخت

9/11/96

16

68

اسماعیل لطفی

دکتر لرک

دکتر تلوری

دکتر اظهری

-

مدیریت ساخت

9/11/96

17

69

فاطمه ناصر

دکتر فلسفی

دکتر اصغری

دکتر نوروزی

-

حقوق عمومی

4/11/96

14

70

سودابه تقی زاده

دکتر فلسفی

دکتر نوروزی

دکتر اصغری

-

حقوق عمومی

4/11/96

15

71

الهه شکر خوب

دکتر فنازاد

دکتر صبحی

دکتر خدری

-

حقوق عمومی

4/11/96

16

72

محمدحسین حاجی مشهدی

دکتر صبحی

دکتر فنازاد

دکتر خدری

-

حقوق عمومی

4/11/96

14

73

علیرضا صارمیان

دکتر خدری

دکتر اصغری

دکتر نوروزی

-

حقوق عمومی

4/11/96

16

75

علی اکبر کاشانی

دکتر اصغری

دکتر خدری

دکتر فنازاد

-

حقوق عمومی

4/11/96

17

84

سید حمید هدایتی

دکتر حاجی وند

دکتر فنازاد

دکتر خدری

-

حقوق

5/11/96

8

85

زهره کوهدار

دکتر حاجی وند

دکتر فنازاد

دکتر خدری

-

حقوق

5/11/96

9

86

غلامرضا احمدی

دکتر حاجی وند

دکتر صبحی

دکتر خدری

-

حقوق

5/11/96

10

87

صدقی تبار

دکتر چیت ساز

دکتر جلالی

دکتر صبحی

-

حقوق

5/11/96

8

88

فکریان

دکتر عابدینی

دکتر جلالی

دکتر فرزانه

-

حقوق

5/11/96

9

89

محدثه بابایی

دکتر جلالی

دکتر فرزانه

دکتر اصغری

-

حقوق

5/11/96

10

90

فرشته شایان راد

دکتر اسدی

دکتر فلاح

دکتر اسدی مهماندوست

-

فقه و حقوق

12/11/96

9

91

مژگان رمضان پور

دکتر اسدی

دکتر فلاح

دکتر اسدی مهماندوست

-

فقه و حقوق

12/11/96

10

92

مهسا خانمحمدی

دکتر اسدی

دکتر فلاح

دکتر اسدی مهماندوست

-

فقه و حقوق

12/11/96

11

93

بابک روحانی

دکتر روحانی

دکتر لرک

دکتر اظهری

-

مدیریت ساخت

7/11/96

14

94

رامتین شمس

محمود میناوند

-

دکتر تکین

دکتر زاهدی

عمران سازه

9/11/96

14

95

جعفر خوشدل

کامبیز تکین

محمود میناوند

-

دکتر زاهدی

عمران سازه

9/11/96

15

96

احسان رضائیان

دکتر حیدرپور

دکتر جان افزایی

دکتر مومنی

-

حسابداری

10/11/96

13

97

ظریفیان

دکتر امیرحسینی

دکتر مومنی

دکتر جان افزایی

-

حسابداری

10/11/96

14

98

هیبت اله مهربانی

دکتر مومنی

دکتر امیرحسینی

دکتر حیدرپور

-

حسابداری

10/11/96

15

99

ابوالفضل جهانگیر

دکتر جان افزایی

دکتر مومنی

دکتر امیرحسینی

-

حسابداری

10/11/96

16

100

نفیسه هندیان

دکتر چیت ساز

-

دکتر اصغری

دکتر فنازاد

حقوق بین الملل

11/11/96

13

101

مهرناز نوروزی

دکتر جوانمرد

-

دکتر اصغری

دکتر نوروزی

حقوق جزا و چرم شناسی

11/11/96

14

102

مهدی اردوخانی

دکتر درخشنده

دکتر چیت ساز

-

دکتر فنازاد

حقوق

11/11/96

14

103

علی خزائی

دکتر اصغری

 

دکتر فنازاد

دکتر نوروزی

حقوق

11/11/96

15

104

علی صالحیان

دکتر فاخری

 

دکتر اصغری

دکتر نوروزی

حقوق جزا و جرم شناسی

11/11/96

16

105

علی هنرور

دکتر هادی

 

دکترفنازاد

دکتر کنعانی

حقوق جزا و جرم شناسی

12/11/96

9

106

محمود افراسیابی

دکتر اسلامی

دکتر صبحی

-

دکتر فنازاد

حقوق

12/11/96

10

107

عسکر عزیزتبار

دکتر خاقانی

دکتر کنعانی

دکتر فنازاد

-

حقوق

12/11/96

11

108

محمد بانیانی

دکتر کنعانی

دکتر رست

دکتر خاقانی

-

حقوق

12/11/96

12

109

سودابه تقی زاده

دکتر فلسفی

 

دکتر اصغری

دکتر نوروزی

حقوق

12/11/96

13

110

رضا سید محمدی حسینی

دکتر مرادی

 

دکتر اصغری

دکتر نوروزی

حقوق

12/11/96

14

111

نورمحمد ترکاشوند

دکتر رست

دکتر جوانمرد

-

دکتر رضوانی

حقوق

12/11/96

14

112

عصمت بزازی

دکتر فلاح

 

ذکتر اصغری

دکتر نوروزی

حقوق

12/11/96

15

113

محمد حسن رسولی

دکتر انصاری چهارسوق

-

دکتر کاظمی

دکتر عامری

مدیریت صنعتی

11/11/96

10

114

مجید جلالی

دکتر انصاری چهارسوق

-

دکتر کاظمی

دکتر عامری

مدیریت صنعتی

11/11/96

11

115

محسن جعفریان

دکتر انصاری چهارسوق

-

دکتر کاظمی

دکتر عامری شهرابی

 

11/11/96

12

116

علی امانیان

دکتر کاظمی

دکتر پورموسوی

دکتر آسایش

-------

مدیریت شهری

11/11/96

14

117

رضا مهربان هلال

دکتر کاظمی

دکتر سلیمانی

دکتر آسایش

--------

مدیریت شهری

11/11/96

15

118

مهدی کامرانی

دکتر سلیمانی

دکتر کاظمی

دکتر آسایش

--------

مدیریت شهری

11/11/96

16

119

صالح یعقوبی

دکتر پوینده

دکتر شاه حسینی

دکتر آسایش

------

مدیریت شهری

10/11/96

12

120

لاله چیت تایی

دکتر شاه حسینی

-------

دکتر آسایش

دکتر پورموسوی

مدیریت شهری

10/11/96

13

121

مرضیه هدایتی صادق

دکتر مشیراستخاره

-------

دکتر آسایش

دکتر پورموسوی

مدیریت شهری

10/11/96

14

122

امیرحسین کریمی

دکتر مشیراستخاره

دکتر دانشمند

دکتر خبیری

-------

مدیریت شهری

10/11/96

15

123

آرمان مرادی

دکتر دانشمند

دکتر پورموسوی

دکتر خبیری

--------

مدیریت شهری

10/11/96

16

124

رضاحیدری

دکتر پورموسوی

دکتر کاظمی

دکتر خبیری

-------

مدیریت شهری

10/11/96

17

125

جواد سیاهکلی

دکتر نجارزاده

---

دکتر کاظمی

دکتر عسگری

مدیریت فناوری اطلاعات

12/11/96

8

126

نازنین روانستان

دکتر راد

دکتر خبیری

دکتر کاظمی

-------

مدیریت صنعتی

12/11/96

9

127

مسعود سیاهکلی

دکتر نجارزاده

---

دکتر خبیری

دکتر عسگری

مدیریت فناوری اطلاعات

12/11/96

9

128

روح ا... حسینی

دکتر نجارزاده

دکتر خبیری

دکتر کاظمی

-------

مدیریت فناوری اطلاعات

12/11/96

10

129

بهروز محبوبیان

دکتر کاظمی

دکتر محمدی فاتح

دکتر عسگری

------

مدیریت فناوری اطلاعات

12/11/96

11

130

سیدنورالدین رییسی

دکتر خبیری

دکتر روستا

دکتر آسایش

------

مدیریت اجرایی

12/11/96

11

131

مقداد شیخ عباسی

دکتر خبیری

دکتر کاظمی

دکتر آسایش

------

مدیریت صنعتی

12/11/96

12

132

محمدرهنمای احسانی

دکتر کاظمی

دکتر خبیری

دکتر محمدی فاتح

------

مدیریت فناوری اطلاعات

12/11/96

13

133

رضادبیری

دکتر کاظمی

---

دکتر خبیری

دکتر شاهوردیانی

مدیریت فناوری اطلاعات

12/11/96

14

134

مصطفی بقایی

دکتر محمدی فاتح

---

دکتر آسایش

دکتر شاهوردیانی

مدیریت فناوری اطلاعات

12/11/96

15

135

علی حدادی

دکتر آسایش

---

دکتر خبیری

دکتر شاهوردیانی

مدیریت فناوری اطلاعات

12/11/96

16

136

حسین عسگری

دکتر روستا

دکتر نعامی

دکتر آسایش

 

مدیریت اجرایی

13/11/96

8

137

احمدجهان پهلوان

دکتر روستا

دکتر عسگری

دکتر آسایش

 

مدیریت اجرایی

13/11/96

9

138

مسعود روغنی

دکتر آسایش

---

دکتر روستا

دکتر عسگری

مدیریت اجرایی

13/11/96

10

139

سیدوحید پورخلیلی

آسایش

روستا

 

دکتر عسگری

مدیریت اجرایی

13/11/96

11

140

حوریه باقریان

رحیمی نیک

---

دکتر آسایش

دکتر روستا

مدیریت اجرایی

13/11/96

12

 

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد که قصد دفاع دارند و موفق به تشکیل پرونده در پژوهش واحد شده اند  لازم است کلیه مراحل سامانه پایان نامه ها و تاییدیه های اساتید و گروه، آموزش ،مالی و  در نهایت ثبت چکیده را در سامانه به تفکیک هر مرحله به اتمام برسانند.

شرکت در "جلسات دفاع 3 دانشجوی کارشناسی ارشد" با رشته تخصصی مربوطه برای کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد قبل از دفاع ، الزامی است.

دانشجویان میتوانند نسبت به دانلود و تکمیل فرم گواهی حضور از لینک زیر اقدام نمایند.بدیهی است فرم گواهی می بایست به تایید و مهمور به مهر تحصیلات تکمیلی و یا پژوهش واحد رسیده باشد.

دانلود فرم گواهی حضور در جلسات دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی