امروز چهارشنبه, 27 تیر 1397 - Wed 07 18 2018

منو

لیست "جلسات دفاع" از پایان نامه های کارشناسی ارشد تابستان 1397

.::این لیست در روزهای آتی به روز میشود::.

لیست جلسات دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد زمستان 1396

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

استاد راهنما

استاد مشاور

داور

داور

رشته تحصیلی

تاریخ دفاع

ساعت دفاع

1

سعید معتمدی

فرزاد آسایش

علیرضا روستا

علی عسگری

 

مدیریت اجرایی

27/02/1397

12

2

حسین فرخ

علی عسگری

 

فرزاد آسایش

دکتر خبیری

مدیریت اجرایی

27/02/1397

13

3

حمید محمود کلایه

علی عسگری

علیرضا روستا

فرزاد آسایش

-

مدیریت اجرایی

27/02/1397

14

4

علیرضا خدابخش

بهنام حبیبی درگاه

امید نوروزی

-

زینب اصغری

حقوق خصوصی

29/02/1397

15

5

مهیاد مدیر روستا

حامد خدمتی

امیر اظهری

محمد عامل صادقی

-

آب و سازه های هیدرولیک

30/02/1397

12

6

رزا هدائی کندی

منصور سلیمانی

سید عباس کاظمی

فتانه دانشمند

سید عباس کاظمی

علی عسگری

3/03/1397

12

7

زهرا قلی زاده

حقوق بین الملل

ثریا چیت ساز

رضا جلالی

حسین منوری

 

10/03/1397

10

8

صدیقه جلالی

سید عباس کاظمی

فرزاد آسایش

 

فرزاد آسایش

 

3/03/1397

13

9

محمد علی معین

علیرضا روستا

علی عسگری

فرزاد آسایش

 

مدیریت اجرایی

13/03/1397

10

10

ابراهیم ذوالفقاری

علیرضا روستا

علی عسگری

فرزاد آسایش

 

مدیریت اجرایی

13/03/1397

11

11

محمد رزاقی

علیرضا روستا

فرزاد آسایش

علی عسگری

 

مدیریت اجرایی

13/03/1397

12

12

یداله آجرلو

علیرضا روستا

فرزاد آسایش

علی عسگری

 

مدیریت اجرایی

13/03/1397

13

13

علی نفری

علیرضا روستا

علی عسگری

فرزاد آسایش

 

مدیریت اجرایی

13/03/1397

14

14

حسنعلی علی بیکی

سودابه رضوانی

روح الدین کرد علی وند

محمد علی کنعانی

 

جزا و جرم شناسی

23/03/1397

10

15

مسعود ذوالفقاری نیا

علیرضا لرک

عبدالرسول تلوری

کامبیز تکین

 

مدیریت ساخت

29/03/1397

9

16

علی طالبی

علیرضا لرک

عبدالرسول تلوری

داود پوریان

 

مدیریت ساخت

29/03/1397

10

17

مرتضی صالحی نژاد مقدم

علیرضا لرک

احسان اثنی عشری

داود پوریان

 

مدیریت ساخت

29/03/1397

11

18

محمدرضا عبدالعلی پور

روح الله طاهرخانی

علیرضا لرک

عبدالرسول تلوری

 

مدیریت ساخت

29/03/1397

15

19

بهرام عافیت طلب

کامبیز فریدونیان دشتی

-

علیرضا لرک

عبدالرسول تلوری

مدیریت ساخت

29/03/1397

12

20

مسعود حسینی مهر

امیر اظهری

کامبیز فریدونیان دشتی

علیرضا لرک

-

مدیریت ساخت

29/03/1397

13

21

سمیرا خواجه

احسان امینیان

علیرضا عموعابدینی

رامین کریمی

 

کامپیوتر- نرم افزار

13/04/97

9

22

ناهید احمدی

فرزاد آسایش

 

سید عباس کاظمی

علیرضا روستا

مدیریت اجرایی

17/04/97

13

23

مجید سیامکی

علیرضا روستا

فرزاد آسایش

سید عباس کاظمی

 

مدیریت صنعتی

17/04/97

14

24

دلارام فخاری

فرزاد آسایش

 

سید عباس کاظمی

علیرضا روستا

مدیریت اجرایی

17/04/97

15

25

محمد علی بخشی

صمد قائم پناه

 

امید نوروزی

رضا فنازاد

حقوق عمومی

17/04/97

14

26

فردین کرم بیگی

حسن اسدی

مهدی فلاح

مرتضی کیانپور

 

فقه و مبانی حقوق

25/04/97

10

27

حسن حسین پور

حسن اسدی

 

مهدی فلاح

مرتضی کیانپور

فقه و مبانی حقوق

25/04/97

11

28

داود صفاخیل

محمود میناوند

 

امین زاهدی

کامبیز تکین

مهندسی سازه

19/04/97

11

29

امیر مسعود صفاخیل

محمود میناوند

 

امین زاهدی

کامبیز تکین

مهندسی سازه

19/04/97

9

30

عارف امینی سابق چهرق

محمود میناوند

کامبیز تکین

امین زاهدی

 

مهندسی سازه

19/04/97

10

31

صابر نجد

کامبیز تکین

محمود میناوند

امین زاهدی

 

مهندسی سازه

19/04/97

12

32

رقیه شجاعی

صادق شریفی

 

رضا فنازاد

حسین منوری

حقوق عمومی

25/04/1397

13-12

33

زینب باقری

محمود براتی نیا

 

امید نوروزی

رضا فنازاد

حقوق عمومی

25/04/1397

13-12

34

سید رضا صاحبی

سید موسی پور موسوی

فتانه دانشمند

سید عباس کاظمی

 

مدیریت شهری

26/04/1397

6:30

35

مهری کلانتر

سید موسی پور موسوی

فتانه دانشمند

سید عباس کاظمی

 

مدیریت شهری

26/04/1397

7:30

36

نگین پشمچی زاده

سید موسی پور موسوی

 

سید عباس کاظمی

فتانمه دانشمند

مدیریت شهری

26/04/1397

8:30

37

نازنین فرشچی

سید موسی پور موسوی

 

منصور سلیمانی

فتانه دانشمند

مدیریت شهری

26/04/1397

9:30

38

رضا ترابی

منصور سلیمانی

فتانه دانشمند

سید موسی پور موسوی

 

مدیریت شهری

26/04/1397

10:30

39

محمد جواد ایرانمنش

دکتر گلشنی

-

دکتر لرک

دکتر تلوری

مدیریت ساخت

27/04/1397

8:00

40

مجید محمدبیگی

دکتر لرک

دکتر تلوری

دکتر پوریان

 

مدیریت ساخت

27/04/1397

11:00

41

حمیدرضا اعتمادی

دکتر لرک

دکتر تلوری

دکتر پوریان

 

مدیریت ساخت

27/04/1397

12:00

42

عباس قراگوزلو

دکتر گلشنی

-

دکتر لرک

دکتر تلوری

مدیریت ساخت

27/04/1397

9:00

 

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد که قصد دفاع دارند و موفق به تشکیل پرونده در پژوهش واحد شده اند  لازم است کلیه مراحل سامانه پایان نامه ها و تاییدیه های اساتید و گروه، آموزش ،مالی و  در نهایت ثبت چکیده را در سامانه به تفکیک هر مرحله به اتمام برسانند.

شرکت در "جلسات دفاع 3 دانشجوی کارشناسی ارشد" با رشته تخصصی مربوطه برای کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد قبل از دفاع ، الزامی است.

دانشجویان میتوانند نسبت به دانلود و تکمیل فرم گواهی حضور از لینک زیر اقدام نمایند.بدیهی است فرم گواهی می بایست به تایید و مهمور به مهر تحصیلات تکمیلی و یا پژوهش واحد رسیده باشد.

دانلود فرم گواهی حضور در جلسات دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی