امروز سه شنبه, 26 شهریور 1398 - Tue 09 17 2019

منو

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال دوم (98-97)

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

 

 

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال دوم (98-97) 21 شهریور ماه مطابق با بخشنامه 24432/70  به تاریخ۹۶/۰۴/۲۷  می باشد.

دانشجویان جهت انجام امور دفاع( تشکیل پروند دفاع)  حداکثر تا 31 تیر ماه میتوانند به اداره پژوهش جهت تشکیل پرونده دفاع مراجعه نمایند بدیهی است به مراجعات بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نمیشود و مسئولیت تاخیر به عهده دانشجو می باشد.

تذکر: در هنگام مراجعه به پژوهش ارائه فرم هاي امضا شده مورد نياز جهت دفاع از پايان نامه (تهیه شده از سایت واحد بخش پژوهش و فناوری) ضرورت دارد.

امكان دفاع دانشجو تنها پس از سپري شدن 6 ماه بعد از تاریخ تصویب پروپزال در گروه آموزشی مربوطه وجود دارد.

 

بعد از این تاریخ به هیچ وجه تشکیل پروند صورت نمی گیرد .