امروز دوشنبه, 18 اسفند 1399 - Mon 03 08 2021

منو

اختصاص سهميه بنياد ملي نخبگان براي معافيت سربازي نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي

دکتر واشقانی فراهانی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، با صدور بخشنامه ای به معاونان هماهنگی استان ها، واحدها و مراکز، آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی سهمیه بنیاد ملی نخبگان برای معافیت سربازی نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی را ابلاغ کرد.

به گزارش مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر واشقانی فراهانی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، با صدور بخشنامه ای به معاونان هماهنگی استان ها، واحدها و مراکز، آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی سهمیه بنیاد ملی نخبگان برای معافیت سربازی نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است، با توجه به مصوبه نهمین جلسه کارگروه مشترک همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص اختصاص سهمیه بنیاد ملی نخبگان برای معافیت سربازی نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی به آگاهی می رساند نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی برای اطلاع از شرایط و نحوه ثبت نام می توانند به پایگاه اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگان به آدرس http://soraya.bmn.ir/مراجعه کنند.

مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید