امروز دوشنبه, 04 تیر 1397 - Mon 06 25 2018

منو

لیست اسامی و کد پایان نامه های (شهریورماه)

-دانشجویانی که وضعیت انها مشروط به تایید فرم 1 و 2 میباشد باید دقت داشته باشند در صورت انتشار مقاله حتما مطابق آیین نامه مربوطه اقدام نمایند.(دانلود آیین نامه) و نیازی به مراجعه به پژوهش و تحصیلات تکمیلی نمی باشد. در صورت اصلاح هر مورد می بایست مستندات از طریق مدیران محترم گروه ارسال شود.

-در صورت عدم وجود کد استادی و یا مشاور نیاز به هماهنگی با استادان مربوطه میباشد و لطفا از مراجعه به پژوهش خودداری نمایید.

           

ردیف

نام دانشجو

شماره دانشجویی

نام استاد راهنما

نام استاد مشاور

موضوع


نظریه شورای پژوهشی

کد پایان نامه

1

فرداد خیرخواه

930552518

سید حسین سیادت

نوید خبیری

شناسایی و رتبه بندی ریسک های برون سپاری در پروژه های سیستم های اطلاعاتی(مطالعه موردی:مخابرات استان تهران)

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58321224942005

2

مولود نعیمی

930566749

عزت اله عباسیان

 

تأثیر ابعاد سرمایه انسانی بر تدوین و اجرای استراتژی های رقابت پذیری در صنعت بانکداری(مطالعه موردی:بانک شهر)

تایید

58321224942001

3

فردین پور سبزی

930572754

نوید خبیری

 

شناسایی و رتبه بندی موانع شرکت های دانش بنیان در تجاری سازی تکنولوژی های نوظهور(مطالعه موردی:شرکت های دانش بنیان ایران)

تایید مشروط به تغییر عنوان به مطالعه موردی استان تهران و تصحیح فرم 1و2

58321224942002

4

اکرم افشارزاده

930575698

عزت اله عباسیان

 

مطالعه تطبیقی مدل های پرورش مدیران شرکت های دانش بنیان

تایید مشروط به تعیین جامعه آماری

58321224942003

5

علی رحمانی شایان

930553983

سید عباس کاظمی

نوید خبیری

تأثیر فناوری اطلاعات بر یادگیری سازمانی با میانجیگری مدیریت دانش در شرکت خدمات انفورماتیک

تایید

58321224942004

6

رقیه میرعطااللهی کمارعلیا

930574192

علیرضا روستا سکه روانی

نوید خبیری

تأثیر استراتژی های مختلف تعمیرات و نگهداری بر کارایی زنجیره تأمین(مطالعه موردی:شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک های غرب تهران)

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2 و اصلاح عنوان لاتین

58321211942001

7

غلامرضا بهتویی

930571869

سید عباس کاظمی

 

تأثیر زنجیره تأمین سبز بر چابکی سازمانی(مورد مطالعه:شرکت ایران خودرو)

تایید

58321211942002

8

علیرضا اوریات

930571724

نوید خبیری

سید عباس کاظمی

رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب کانال توزیع ترجیحی مشتریان بر مبنای روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی(f-AHP)و تاپسیس(TOPSIS)

تایید

58321211942003

9

فاطمه خرقانی

930566183

نوید خبیری

شهریار انصاری

اثرات بکارگیری مدیریت دانش در افزایش کارایی شرکت توزیع برق البرز

تایید مشروط به تصحیح فرم 1و2

58321211942004

10

سید محسن زرگر مرادی

930576352

سید عباس کاظمی

 

بررسی تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری سازمان با نقش میانجی گیری خلاقیت سازمانی(مورد مطالعه شرکت بهره برداری نفت و گاز کازرون)

تایید

58321211942005

11

بابک شاه حسینی

930573431

علیرضا روستا سکه روانی

نوید خبیری

تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد شرکت های خودروسازی با نقش مداخله گر استراتژی های رقابتی(مورد مطالعه:شرکت پارس خودرو)

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58321211942007

12

سید محسن میرمحمد میگونی

930573520

علیرضا روستا سکه روانی

نوید خبیری

تأثیر شاخص های تولید و کیفیت بر رضایتمندی مشتریان شرکت های خودروسازی(مورد مطالعه:شرکت پارس خودرو)

تایید

58321211942008

13

زهرا بیات

930559554

احمدرضا سنجری

 

عوامل موثر بر مقابله با فرسودگی شغلی با نقش میانجی توانمندسازی(مورد مطالعه شرکت توسن)

تایید

58321215942001

14

امیرمسعود هاشمی

930560805

علیرضا روستا سکه روانی

نوید خبیری

بررسی رابطه تفکر استراتژیک و یادگیری سازمان با نقش واسطه ای خلاقیت(مورد مطالعه:سازمان آتش نشانی کرج)

تایید

58321215942002

15

محسن امینی

930566673

سید عباس کاظمی

 

تأثیر یادگیری سازمانی بر مدیریت جانشین پروری با نقش تعدیل کننده تعهد سازمانی در شرکت صنایع غذایی زر

تایید

58321215942003

16

زهرا شهریوری

930569529

شهریار انصاری

 

تأثیر خدمات الکترونیکی بر میزان رضایتمندی مشتریان(مورد مطالعه:بانک صادرات ایران)

تایید

58321215942004

17

مصطفی بانیانی

930565521

عباس راد

 

بررسی رابطه عوامل سازمانی و محیطی بر بروز رفتار سیاسی از طریق عوامل میانجی مهارت سیاسی و اراده سیاسی(مورد مطالعه:شرکت توسعه تجارت میثم البرز)

تایید مشروط به اصلاح فرم 1 و 2

58321215942005

18

محمدرضا حسنی سعدی

930574289

عباس راد

 

تأثیر رهبری خدمتگزار بر خلق مزیت رقابتی پایدار با تأکید بر نقش واسطه رفتارهای نوآورانه(مورد مطالعه:شرکت های بیمه استان کرمان)

تایید

58321215942006

19

علیرضا چیذری

930570301

سید عباس کاظمی

 

تاثیر نگرش رهبری سازمانی بر تولید ناب(مورد مطالعه:شرکت اسنوا)

تایید

58321215942014

20

محمد اوجانی

930576556

علیرضا روستا سکه روانی

نوید خبیری

عوامل موثر در دستیابی به تولید سبز(مطالعه موردی:شرکت خودرو سازی سایپا)

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58321215942007

21

مهدی ضرغامی

930553197

علیرضا روستا سکه روانی

نوید خبیری

تاثیر کیفیت وبسایت بر رضایت مخاطب با نقش میانجی جذابیت ادراک شده( مورد مطالعه:خبرگزاری تسنیم)

تایید مشروط به اصلاح عنوان فارسی

58321215942016

22

فاطمه کامرانی

930574527

احمدرضا سنجری

 

تأثیر الکترونیکی شدن فرایندهای سازمانی بر رفتار سازمانی کارکنان گمرک تهران

تایید

58321215942008

23

علی احمد فخرالدین

930600885

نوید خبیری

 

تحلیل و بررسی مدل پذیرش تکنولوژی 2با استفاده از دیماتل فازی(مطالعه موردی:شعب بانک شهر تهران)

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58321215942009

24

علی جلالیان

930570669

علیرضا روستا سکه روانی

سید عباس کاظمی

بررسی تأثیر شایستگی های فنی و یادگیری سازمانی بر نوآوری و عملکرد سازمان(مورد مطالعه شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو)

تایید

58321215942010

25

احمد قلی زاده دوگوری

930575358

شهریار انصاری

 

تأثیر بازاریابی نوآورانه بر عملکرد زنجیره تأمین بنگاه(مورد مطالعه:شرکت صنعتی پیشتازان شمس)

تایید

58321215942011

26

زینب رشیدی

930565391

علیرضا روستا سکه روانی

سید عباس کاظمی

تأثیر ابعاد انسانی مدیریت کیفیت در استقرار و تقویت زنجیره ارزش مدیریت دانش در صنایع شیر پاستوریزه پاک

تایید

58321215942012

27

موسی لک

930552645

علیرضا روستا سکه روانی

 

درک رفتار شهروندی انجمن های آنلاین از طریق حمایت اجتماعی و شناسه اجتماعی(مطالعه موردی:شرکت اسنوا در شبکه اجتماعی تلگرام)

جهت بازبینی موضوع و اصلاح در گروه

مراجعه به مدیر گروه

عدم ظرفیت کد استاد راهنما و مشاور

28

رکسانا بهروز اقدم

930576628

شهریار انصاری

 

تأثیر پیاده سازی بانکداری جامع بر توانمندسازی نیروی انسانی در شعب بانک تجارت(مورد مطالعه:کارکنان مدیریت شعب جنوب شرق تهران)

تایید

58321215942013


 

ردیف

نام دانشجو

شماره دانشجویی

نام استاد راهنما

نام استاد مشاور

موضوع


نظریه شورای پژوهشی

کد پایان نامه

 

1

زهرا فهید

930574847

صالح خدری

الهه صبحی

بررسی تطبیقی احوال شخصیه ی زرتشتیان با حقوق ایران

تایید مشروط به اصلاح عنوان انگلیسی

58320807942001

2

زهرا نادری

930558642

صالح خدری

الهه صبحی

بررسی تطبیقی ارث در آیین کلیمییان و حقوق اسلامی ایران

تایید مشروط به اصلاح عنوان انگلیسی و برنامه زمانبندی

58320807942002

3

زهرا بیات

930563437

صالح خدری

الهه صبحی

بررسی وضعیت حقوقی اتباع افغانی در ایران و تعیین تکلیف همسرایرانی و فرزندانشان

تایید مشروط به اصلاح عنوان انگلیسی و برنامه زمانبندی

58320807942003

4

مونا فرهادی علی بلاغی

930686686

زینب اصغری

 

بررسی تطبیقی تعذر اجرای قرارداد در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

تایید مشروط به اصلاح عنوان انگلیسی و برنامه زمانبندی

58320807942004

5

نسترن شقاقی اصل

930689604

زینب اصغری

 

انعقاد بیع به نمایندگی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین الملل

تایید مشروط به اصلاح عنوان انگلیسی

58320807942006

6

انصار باقری

930695532

زینب اصغری

 

بررسی مسئولیت حقوقی مدیران شرکتهای تعاونی و مقایسه آن با شرکتهای سهامی

تایید مشروط به اصلاح عنوان انگلیسی، فرم 1و2 ، برنامه زمانبندی

58320807942007

7

مریم سعید نیا

930557893

رضا جلالی

ثریا چیت ساز

جایگاه حقوقی حق شرط در معاهدات حقوق بشری بررسی موردی : حق شرط های جمهوری اسلامی ایران بر کنوانسیونهای حقوق بشری

تایید

58320804942001

8

مهدی غفاری مقدم

930573344

رضا جلالی

 

محیط زیست پاک به مثابه حق ووظایف مردم و حاکمیت در تضمین آن

تایید مشروط به اصلاح عنوان انگلیسی و فرم 1و2

58320808942001

9

محمد نورالهی

930567082

یوسف فرزانه

 

مسئولیت مدنی نهادهای عمومی غیردولتی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری

تایید

58320808942002

10

محبوبه صفری

930570947

یوسف فرزانه

 

حقوق محیط زیست و حمایتهای کیفری آن در حقوق ایران

تایید

58320808942003

11

اباذر دلکش طالشمیکائیل

930561694

رضا جلالی

 

توسعه فعالیت های فضایی و سازگاری آن با روند تکامل حقوق فضا

تایید

58320804942002

12

معصومه بیات

930555450

ثریا چیت ساز

 

امکان اخذ عوترض مواصلاتی از کشتیهای ورودی به تنگه هرمز توسط ایران

تایید مشروط به فرم 1و2

58320804942003

13

رحیم بیگدلی

930558233

مهدی فلاح

صالح خدری

احکام فقهی و حقوقی اراضی بایر و دایر شهری

تایید مشروط به اصلاح عنوان انگلیسی

58320807942005

14

محمد سلطانی ابراهیمیان

930601066

رضا جلالی

 

حمایت از آثار فرهنگی در اثنای مخاصمات مسلحانه داخلی سوریه و عذاق

تایید مشروط به اصلاح عنوان انگلیسی و جدول زمان بندی

58320804942004

15

جعفر بزرگمهر

930566112

یوسف فرزانه

 

بررسی جرائم سیاسی در حقوق بین الملل

تایید

58320804942005

16

احمد باغانی

930563289

رضا فنازاد

 

حریم خصوصی افراد به مثابه حقوق بشری در نظام حقوقی ایران

تایید مشروط به فرم 1و2

58320808942014

17

احمد عسگری میلاجردی

930575559

سجاد اختری

 

جایگاه اصل شفافیت در معاملات دولت با تاکید برنظریه ی حکمرانی مطلوب

موضوع تکراری

مراجعه به مدیر گروه

18

ابوالفضل مامانی

930565819

یوسف فرزانه

رضا جلالی

بررسی ایجاد جزائر مصنوعی از منظر انسانی شدن حقوق بین الملل

موضوع غیرمرتبط

مراجعه به مدیر گروه

19

رضا انوشه

930575845

تهمینه رحمانی

 

تضمین اصل استقلال و بی طرفی دادرسان در نظام حقوقی ایران

مشروط به تصحیح فرم 1و2 و تحویل فرم ایران داک و سیکا

58320808942013

20

مهدی بذلی

930558049

مهدی فلاح

حسن اسدی

ارتداد از منظر فریقین و حقوق موضوعه ایران

تایید

58320407942001


 

ردیف

نام دانشجو

شماره دانشجویی

نام استاد راهنما

نام استاد مشاور

موضوع


نظریه شورای پژوهشی

کد پایان نامه

تاریخ

1

لیلا ابراهیمی

930572777

پیام پرگار رضاییه

احسان امینیان

هرم های ویژگی سریع برای تشخیص اشیا با استفاده از NSGA III

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58341007942001

2

اعظم مهربان

930556890

پیام پرگار رضاییه

احسان امینیان

پیش بینی ارتباط در شبکه های اجتماعی بر اساس اهمیت همسایه های مشترک و با کمک پردازش MAPRDUCE

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58341007942002

3

ندا آقامیرزایی

930552877

احسان امینیان

 

فیلتر ترکیبی هوشمند حذف نویز فلفل نمکی با استفاده از سیستم عصبی فازی تطبیقی

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58341007942003

4

محمدمیثاق جواهریان همدانی

930558008

علی برومندنیا

 

استفاده از تکنیک های پردازش تصویر برای بهبود تبدیل فرمت متون فارسی با حفظ ساختار اولیه

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2 ، جهت بازبینی تخصصی در گروه (جنیه نوآوری و...)

س

5

علی نظری باریکی

930555622

محمدحسین شفیع ابادی

عبدالعلی مقدم سرای

ارائه روشی برای زمانبندی وظایف در گرید بر مبنای الگوریتم تبرید شبیه سازی شده و رقابت استعماری

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58341006942001

6

سارا کمالی نژاد

930562197

مانی زارعی

احسان امینیان

ارائه مدل کارامد در فرایند انتشار اطلاعات در شبکه های موردی بین خودرویی مبتنی بر ساخت

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58341006942002

7

اعظم یاوری

930561581

مانی زارعی

احسان امینیان

ارائه مدل کارامد در زمینه جابجایی مبتنی بر خوشه بندی در شبکه های موردی بین خودرویی

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2، اصلاح فرضیه ها

58341006942003

8

طاهره رستمی

930564700

مانی زارعی

احسان امینیان

ارائه یک مدل کارامد در تشخیص مانع در خودروهای هوشمند بدون سرنشین

تایید

58341006942004

9

سارا عظیم زاده

930571978

احسان امینیان

مانی زارعی

انتخاب ویژگی در بهبود دقت رده بندی مشتریان بانک

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58341007942004

10

لیلا طلایی پور

940199542

احسان امینیان

 

ارائه مدل چابک نمودن و نمونه سازی سیستم جامع آموزش عالی با رویکرد تخصیص منابع انسانی

تایید

58341006942006


 

ردیف

نام دانشجو

شماره دانشجویی

نام استاد راهنما

نام استاد مشاور

موضوع


نظریه شورای پژوهشی

کد پایان نامه

1

پویان وثوقی

940197767

عبدالرسول تلوری

علیرضا لرک

شناسایی و ارزیابی عوامل تأثیرگذار در تأخیر پروژه های عمرانی آب و فاضلاب استان تهران

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58340436942001

2

ساسان اعتضادی

930569967

علیرضا لرک

 

شناسایی عوامل موثر بر تأخیرات پروژه های مسکونی(مطالعه موردی:پروژه مسکونی 643 واحدی سپهر پردیس)

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58340436942002

3

عبدالله فرهادی نژاد

930554057

علیرضا لرک

 

تحلیل چالش های فرا روی مدیریت پروژه در جلوگیری از افزایش هزینه تمام شده پروژه های زیربنایی آیی مرزی(مطالعه موردی:سد مخزنی RCC شهری کور)

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58340436942003

4

علی نجاتی

930552724

علیرضا لرک

 

شناسایی و بررسی ریسک های ناشی از عدم مدیریت دانش در پروژه های عمرانی(مطالعه موردی:شرکت های دارای گواهینامه پیمانکاری رتبه یک در رشته نفت و گاز از امور نظام اجرایی طرح ها که در استان تهران ثبت شده اند

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58340436942004

5

حسام اعظمی

930558834

مسعود گلشنی

علیرضا لرک(انصراف)

مدیریت زمان و هزینه در پروژه های عمرانی با استفاده از میلگرد کامپوزیت FRP

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58340436942016

6

عبدالمجید عسگری

930606712

مسعود گلشنی

 

شناسایی و اولویت بندی عوامل ریسک موثر بر تأخیرات در پروژه های انبوه سازی با رویکردAHP

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2، افزایش کلمات کلیدی ایران داک

58340436942015

7

حمیدرضا لعله یی

930556335

مسعود گلشنی

علیرضا لرک(انصراف)

بررسی فنی و اقتصادی بتن های بازیافتنی و استفاده آنها در پروژه های ساختمانی

تایید

58340436942012

8

مهدی فکور

930568878

کامبیز تکین

علیرضا لرک

شناسایی و رتبه بندی ریسک های تهدید کننده سلامت نیروی انسانی در پروژ های عمرانی شهرک ها(مطالعه موردی شهرک دانشگاه تهران)

تایید

58340436942005

9

رضا صالحی

930572429

علیرضا لرک

 

عوامل موثر بر انتخاب نوع قراردادهای پروژه های عمرانی و میزان موفقیت آن ها در ایران

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58340436942006

10

محمدمصطفی علیزاده باروق

930556912

علیرضا لرک

 

بررسی تأثیر دامنه تأخیرات زمانی در پرداخت های کارفرما بر طولانی شدن زمان پروژه های EPC-مطالعه موردی:پروژه چابهار-شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران

تایید

58340436942007

11

علی امین

930551948

علیرضا لرک

عبدالرسول تلوری

بررسی و طبقه بندی علل تأخیر در پروژه های ساخت و ساز و ارائه راهکار(مطالعه موردی شرکت مخابرات ایران)

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58340436942013

12

محمد محمودیان پیرچل

930576561

روح اله طاهرخانی

عبدالرسول تلوری

شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در پروژه های سدسازی(مطالعه موردی:سد نهب تاکستان)

تایید

58340436942010

13

پرویز سحری مقیم

930566021

کامبیز تکین

عیرضا لرک

شناسایی و رتبه بندی هزینه های ناشی از عدم پیاده سازی مدیریت ریسک با استفاده از منطق فازی(مطالعه موردی پروژه های گروه خودروسازی سایپا)

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58340436942008

14

صادق سمیعی

930568116

علیرضا لرک

محمود میناوند

بررسی و انتخاب سیستم باربر جانبی با رویکرد هزینه-زمان -کیفیت

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58340436942009

15

حسام الدین طاهرخانی

930576563

روح اله طاهرخانی

عبدالرسول تلوری

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در پروژه های عمرانی(بررسی موردی پروژه های عمرانی استان البرز)

تایید

58340436942011

16

نریمان جمالی

930552137

علیرضا لرک

عبدالرسول تلوری

بررسی چالش های قرارداد epcواحد های تولید هوای پتروشیمی فجر 2در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر .

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58340436942014


 

ردیف

نام دانشجو

شماره دانشجویی

نام استاد راهنما

نام استاد مشاور

موضوع


نظریه شورای پژوهشی

کد پایان نامه

 

1

محمدعلی فلاحی

930552611

محمود میناوند چال

 

بررسی رفتار ساختمان های بتنی دارای دیوار برشی با رفتار غیرخطی در فونداسیون

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58340409942001

2

سمیه راد

930564481

امیر اظهری

محمود میناوند

بررسی مقاومت برشی و خمشی دال های پیش تنیده و پیش ساخته هالوکور

تایید

58340409942002

3

رامین غیایی

930553477

محمود میناوند چال

 

تأثیر آرایش سخت کننده در ضریب رفتار دیوار برشی فولادی

تایید

58340409942003

4

پرویز ورمقانی

930575524

امیر اظهری

علیرضا لرک

بررسی اثر پرکننده ها در بهینه سازی رفتار کوتاه مدت بتن خودتراکم

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58340409942004

5

محمدرضا سیفی

930600731

امیر اظهری

کامبیز تکین

بررسی اثرات پوزولان ها در رفتار مقاومتی بتن های خودتراکم و مقایسه آن با بتن شاهد معمولی

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58340409942005


 

ردیف

نام دانشجو

شماره دانشجویی

نام استاد راهنما

نام استاد مشاور

موضوع


نظریه شورای پژوهشی

کد پایان نامه

1

علیرضا فتاحی تختگاهی

930560093

یوسف فرزانه

 

آسیب شناسی فساد در قراردادهای دولتی از منظر حکمرانی مطلوب

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58320808942009

2

شیرزاد ملک پور

930600839

الهه صبحی

 

نقش نظام مالیاتی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58320808942005

3

سعید رستمی ذهابی

930559197

الهه صبحی

 

تجزیه و تحلیل پدیده فرار مالیاتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58320808942006

4

محمدرضا آذرمهر

930562850

الهه صبحی

 

نقش فناوری اطلاعات در بهبود حقوق شهروندی

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58320808942007

5

مریم عبدالله پور

930570394

مهدی خاقانی اصفهانی

بهروز جوانمرد

چالش های نظارت الکترونیکی با حریم خصوصی متهمان و محکومان در پرتو حقوق ایران

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

عدم ظرفیت کد استاد

6

سارا ابراهیمی بسابی

930576363

مهدی خاقانی اصفهانی

 

پیامدهای فرزندخواندگی بر پیشگیری از بزهکاری و بزهدیدگی کودکان و نوجوانان

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

عدم ظرفیت کد استاد

7

حسن رضا کرمی

930560276

بهروز جوانمرد

 

بررسی نقش و جایگاه شخصیت در فرآیند کیفری با تاکید بر قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58320805942001

8

معصومه بختیاری

930565429

بهروز جوانمرد

 

تحدید مداخله حضور وکیل در فرآیند کیفری

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58320805942002

9

سعیده اکبری

930688818

بهروز جوانمرد

مهدی خاقانی

موارد تشریفات دادرسی کیفری در نظام حقوق ایران با رویکرد به اسناد فراملی

تایید مشروط به تصحیح فرم 1و2

58320805942003

10

علیرضا دانشور

930572226

مهدی خاقانی اصفهانی

 

نقش قانونی نهادها و سازمانهای مدیریت شهری در تامین امنیت و پیشگیری از جرم

تایید

عدم ظرفیت کد استاد

11

پروین آزادی

930572261

بهروز جوانمرد

مهدی خاقانی اصفهانی

نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری و کاهش بزه دیدگی زنان با نگاهی تحلیلی به ماده 66 آیین دادرسی کیفری

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58320805942004

12

مهرناز نوروزی کهتوئی

930558011

بهروز جوانمرد

 

تاثیر اختلال در اراده بر مسئولیت کیفری در پرتو حقوق کیفری ایران

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

عدم ظرفیت کد استاد

13

غلامرضا کیانی

930564940

الهه صبحی

 

نقش نهادهای نظارتی در پیشگیری از فساد اداری در دستگاههای اجرایی

تایید

58320808942008

14

فرهاد امیری

930688696

دکتر براتی نیا

 

نقش دیوان محاسبات در عملکرد بودجه سالانه کشور

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58320808942015

15

مسعود عسگری

930552880

بهروز جوانمرد

مهدی خاقانی اصفهانی

سیاست کیفری تقنینی در مورد کمیسیون استانی و ملی جبران خسارات

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

عدم ظرفیت کد استاد راهنما

16

حامد کهن ترابی

930558987

بهروز جوانمرد

 

حقوق کیفری امنیت مدار با تاکید بر نظام حقوقی ایران از مبانی تا چالشها

تایید

عدم ظرفیت کد استاد

17

مصطفی لطفی

930686004

زینب اصغری

 

بررسی جرایم ناقص در حقوق جزایی ایران تطبیق و مقایسه با قانون مجازات اسلامی قدیم

تایید مشروط به اصلاح فرم 1 و 2، تصحیح عنوان لاتین

58320805942005

18

محمدحسن افتخاری

930560128

بهروز جوانمرد

 

بررسی اختیارات قضات در فرآیند رسیدگی در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

عدم ظرفیت کد استاد

19

سیدودود سلیلی

930563843

ثریا چیت ساز

 

بررسی حقوق احداث جزایر مصنوعی در خلیج فارس

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58320804942010

20

رزیتا کمالی

930559386

یوسف فرزانه

رضا جلالی

جایگاه اصل انصاف در آرای داوری ایکسید

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

عدم ظرفیت کد استاد

21

فرزین سید شریفی نمین

930559572

ثریا چیت ساز

 

نقش و جایگاه داورری در حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای تجاری بین المللی با تاکید برمقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی

(ICC)

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58320804942009

22

هانیه مشهدی آقایی

930571505

زینب اصغری

 

بررسی وضعیت هدایای نامزدی در قانون مدنی و فقه امامیه

تایید

58320807942008

23

سهیل حدادیزاده

930558257

منوچهر ناکینی پسند

 

قلمرو تادیب متربی در فقه اسلامی و حقوق ایران

رد جهت بازبینی و بررسی تخصصی در گروه، تصحیح فرم 1 و 2

عدم ظرفیت کد استاد

24

فرناز نعمانی صیقلانی

930565799

زینب اصغری

 

بررسی تطبیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و مصر با تاکید برحق اختراع

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58320807942009

25

سمیرا موحدی مهر

930571730

الهه صبحی

 

تبیین اصل رفاه اجتماعی و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58320808942004

26

جواد عرب اسدی

930573783

یوسف فرزانه

 

بررسی حل و فصل اختلافات بین الدولی در سازمان ایکائو

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

عدم ظرفیت کد استاد

27

ابوالفضل خانمحمدی

930554127

حسن اسدی

مهدی فلاح

قاعده احسان و جبران خسارت از منظر فریقین

تایید

58320407942002


 

ردیف

نام دانشجو

شماره دانشجویی

نام استاد راهنما

نام استاد مشاور

موضوع


نظریه شورای پژوهشی

کد پروپزال

1

محسن قنواتی

930554888

فرزاد آسایش

 

تأثیر فناوری اطلاعات با میانجی گری فرهنگ سازمانی بر مدیریت بحران در شرکت بهره برداری نفت گاز آغاجاری

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58321224942007

2

حبیب جلایی

930567521

نوید خبیری

علیرضا روستا سکه روانی

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر موفقیت استقرار مدیریت دانش در شرکت فراسان

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58321215942015


 

ردیف

نام دانشجو

شماره دانشجویی

نام استاد راهنما

نام استاد مشاور

موضوع


نظریه شورای پژوهشی

کد پایان نامه

تاریخ اخذ

1

مهرداد سلیمانی

930553946

علی آقازادگان

 

پیش بینی میزان تغییرات عرضی سواحل و بستر رودخانه در اثر وقوع سیلاب با استفاده از نرم افزار Concepts (مطالعه موردی رودخانه کرج)

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58340402942001

2

شیوا رمضانی بدیع آبادی

930694524

عبدالرسول تلوری

 

انتخاب بهترین سازه کنترل سیلاب و رسوب با استفاده از روش topsis مطالعه موردی: رودخانه باغ شاه در گلستان

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58340402942002

3

رامین نوری ازندریانی

930564759

محمد عامل صادقی

 

ارزیابی فنی و اقتصادی طرح های کنترل سیل(مطالعه موردی:رودخانه آجی چای در استان آذربایجان شرقی)

تایید

58340402942003

4

محمد نظری نژاد

930559417

علیرضا شاه حسینی

 

بهینه سازی سیستم انتقال آب با اعمال فشار هیدرولیکی با استفاده از مدل ریاضی و مهندسی ارزش

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58340402931001

5

محمد مرادی

930574550

محمد عامل صادقی

عبدالرسول تلوری

بررسی عملکرد فنی طرح های ساماندهی اجرا شده در رودخانه تالار و ارائه راهکارهای اصلاحی

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58340402932001

6

امیر فرحی

930569806

محمد عامل صادقی

حسام وطن دوست

ارزیابی اثر احداث سدهای تأخیری در مدیریت سیلاب(مطالعه موردی:حوضه رودخانه کن)

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58340402931002

7

بهرنگ نورکرمی

930557320

محمد عامل صادقی

حسام وطن دوست

ارزیابی اثر احداث سدهای تأخیری در حوضه با رویکرد مدیریت سیلاب در رودخانه ی وردآورد

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58340402931003

8

امیر حاجی زاده فلاح

930569686

علیرضا شاه حسینی

امیر اظهری

بررسی مقایسه ای اثر بلوک های مثلثی و ذوزنقه ای و مستطیلی شکل بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه ی آرامش با مدل flow 3d

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58340402931004

9

آرش محمدخانی

930556162

محمدرضا لیلیان

مهدیه عابدی

مرکز مطالعه و پژوهش مرزهای آبی ایران در جزیره ابوموسی

تایید مشروط به تصحیح فرم 1و2

عدم ظرفیت استاد راهنما

10

سپهر احمدی

930560367

محمدرضا لیلیان

مهدیه عابدی

مرکز مطالعه و پژوهش اکوسیستم خلیج فارس در بوشهر

تایید مشروط به تصحیح فرم 1و2

عدم ظرفیت استاد راهنما

11

سارا قاهری تبریزی

930687420

محمدرضا لیلیان

مهدیه عابدی

طراحی هتل پنج ستاره بر کناره رود کارون بااستفاده از انرژی های پایدار

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

عدم ظرفیت استاد راهنما

12

امید محمد رشیدی

930553705

محمدرضا لیلیان

علی دهقان بنادکی

استفاده از ابزارهای شبیه سازی و بهینه سازی انرژی ساختمان در فرایند طراحی معماری پارامتری و الگوریتمی

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58360202942001

13

مهدی نبی زاده

930687442

سارا دشتگرد

امید خبیری

طراحی دهکده توریستی کشاورزی با رویکرد پایداری

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58360202942015

14

سینا پورباقری مهابادی

930563728

سارا دشتگرد

 

طراحی مسجد از منظر حکمت و هنر اسلامی با رویکرد پایداری

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58360202942002

15

شهناز اسمعیلی عقدا

930556105

امید خبیری

 

طراحی یک مجتمع آموزشی ورزشی برای سنین کودکان در راستای افزایش حس آرامش و تعلق خاطر با رویکردی بر روانشناسی محیط

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58360202942008

16

حمیدرضا تجویدی

930565059

بابک قصیری

عترت لعل بخش

طراحی مجموعه رشد(اقامت،تربیت،پرورش و کار)کودکان بی سرپرست با رویکرد سلامت اجتماعی در کرج

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58360202942003

17

علی علیپور

930688017

محمدرضا لیلیان

مهدیه عابدی

طراحی مجموعه ورزش های آبی المپیک با رویکرد ساختمان به عنوان منبع انرژی

تایید مشروط به اصلاح فرم 1 و 2، تصحیح عنوان لاتین

58360202942011

18

امیدرضا بهرامی پور

930700843

محمدرضا لیلیان

مهدیه عابدی

طراحی مرکز کودکان بی سرپرست دزفول با رویکرد بهره گیری از روانشناسی گشتالت

تایید

58360202942012

19

مریم مختاری

930696576

بابک قصیری

عترت لعل بخش

طراحی خانه مد با رویکرد ترویج فرهنگ ایرانی-اسلامی در شهر تهران

تایید

58360202942004

20

آرزو فیضی

930558848

بابک قصیری

عترت لعل بخش

طراحی معماری از خاک تاافلاک(مجموعه تفریحی در شهر یزد)

تایید

58360202942005

21

عمید ایلخانی پور

930702514

نورمحمد افشاری

بابک قصیری

طراحی شهرک مسکونی-توریستی در کلاردشت با رویکرد تکنولوژی سازه های سبک(پانل سه بعدی)

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58360202942009

22

فاطمه مقدسی قره چشمه

930564166

عترت لعل بخش

امید خبیری

طراحی سرای موقت سالمندان در راستای اثربخشی خاطرات بر افزایش شادکامی سالمندان با رویکرد بر روان شناسی محیط

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58360202942010

23

یونس تشکری مهربانی

930552657

بابک قصیری

عترت لعل بخش

طراحی موزه و نمایشگاه خودروهای برتر جهان در تهران با رویکرد بهبود صنعت خودرو سازی کشور

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58360202942006

24

زهرا فرامرزی

930689215

سارا دشتگرد  

طراحی مرکز نگهداری و بهبود معتادان با رویکرد اثربخشی روح مکان در کرج

تایید

58360202942013

25

سهراب عزیز اللهی

930563831

محمدرضا لیلیان

مهدیه عابدی

طراحی ساختمان نظام مهندسی استان لرستان در شهر خرم آباد با رویکرد هوشمند سازی ساختمان

تایید

عدم ظرفیت استاد راهنما

26

سید امین مرتضوی نصیری

930557501

عترت لعل بخش

 

طراحی و باز زنده سازی مجموعه فرهنگی مذهبی مسجد رجایی شهر کرج با رویکرد ارتقای کیفی فضاهای جمعی

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58360202942014


 

ردیف

نام دانشجو

شماره دانشجویی

نام استاد راهنما

نام استاد مشاور

موضوع

نظریه شورای پژوهشی

کد پایان نامه

1

امیرحسین رشیدی

930337935

کامبیز تکین

محمود میناوند چال

بررسی مشخصه های هندسی مهاربندهای زانویی و معرفی بهترین ابعاد هندسی این سیستم

تایید

58340409942006

2

علی اصغر جمالی

930568514

احسان اثنی عشری

علیرضا لرک

ارائه راهکارهایی برای جبران تاخیر پروژه های عمرانی در واکنش به عدم پرداخت به هنگام صورت وضعیت (مطالعه موردی: پروژه های نوسازی مدارس استان لرستان)

تایید

58340436942017

3

فریبرز روشنی

930573332

احسان اثنی عشری

علیرضا لرک(انصراف)

مطالعه و مقایسه فناوری نوین و سنتی در راستای افزایش ، بهبود کیفیت و کاهش زمان و هزینه های اجرا در ساخت مطالعه موردی (پروژه نوین 2 سازه CFT)

تایید

58340436942018

4

فاطمه کیانی انبوهی

940193169

امید خبیری

محسن کاملی

طراحی مجتمع گردشگری با تأکید بر مولفه های کالبدی از منظر روانشناسی محیطی

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

عدم ظرفیت استاد

5

صدیقه پردیس کیان

930569564

شهین احمدی

سیمین عربی

کاربرد طراحی آزمایش در استخراج اولئورزین از زنجبیل با سیال فوق بحرانی co2 و بررسی فیتوشیمی و فعالیت آنتی اکسیدانی آن

تایید

58330305942001

6

محمدعلی معدن پیشه

930576116

امید مرادی

مریم مقدس

بررسی اثر بار سطحی بر جذب رنگ های کاتیونی با استفاده از نانو کامپوزیت های پایه گرافن اکسید کربوکسیلدار عاملدار شده با 2-هیدروکسی اتیل متا کریلات tio2 , fe3o4

تایید

58330327942001

7

اشرف السادات حسینی

930562321

سهیلا عبدی

مریم مصلحی شاد

استریلیزاسیون ادویه جات(فلفل قرمز و پودر سیر)به وسیله پلاسمایDBD تک قطبی در فشار اتمسفر

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58350418942013

8

علی رمضانی

930564094

سپیده بهرامی

 

بررسی تأثیر آرد کینوا بر ویژگی های کیفی و حسی نان بدون گلوتن

تایید

58350418942001

9

وحید وفایی

930571212

سپیده بهرامی

 

مقایسه اثر فرایندهای حرارتی و غیرحرارتی (فراصوت)بر ویژگی های شیمیایی و حسی آب پرتقال

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58350418942002

10

عباس کریمی

930571145

مسعود هماپور

سپیده بهرامی

بررسی تأثیر محصولات خوردگی لوله های انتقال آب پرتقال و انگور بر کیفیت وماندگاری آبمیوه

تایید

58350418942006

11

رضا کمرئی

930563895

مسعود هماپور

 

تأثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر خواص رئولوژیک کالباس

تایید

58350418942005

12

مهدی شریفیان اناری

930574440

مسعود هماپور

 

بررسی ویژگی فیزیکی دانه کدوی پوست کاغذی (cucurbita pepo.var.styriaca) و شناسایی پروفایل اسیدهای چرب،ترکیبات استرولی،توکروفولی و محتوای فنلی تام روغن حاصل از آن در استان گلستان

تایید

58350418942003

13

اصغر سلیمی نیکنام

930569905

محمد فرجی

مسعود هماپور

تعیین میزان اوره شیر با استفاده از روش های طیف سنجی نوری و کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58350418942004

14

مونا عباس زاده

930566946

سپیده بهرامی

مریم مصلحی شاد

بررسی اثر آسکوربیک اسید و آنزیم ترانس گلوتامیناز بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان بربری تولیدی

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58350418942007

15

طیبه بهارلو

930576575

مسعود هماپور

مریم مصلحی شاد

بررسی افزودن اینولین بر ویژگی های حسی و رئولوژیک و فیزیکوشیمیایی ماست موسیر تهیه شده به روش بدون آبگیری

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2 ، عدم امضا پروپزال توسط مدیر گروه

عدم ظرفیت استاد راهنما

16

سمیرا برزگر رحیمی

930556153

مریم سلامی

 

بررسی امکان تولید خامه شکلاتی رژیمی بااستفاده از قند سوکرالوز و فیبر گندم و ارزیابی ویژگی های حسی و فیزیکوشیمیایی

تایید

58350418942010

17

فرشته بخشعلی پور

930574077

سپیده بهرامی

 

بررسی تأثیر افزودن هیدروکلوئیدهای هیدروکسی پروپیل متیل سلولز و کتیرا بر بهبود کیفیت نان مسطح فاقد گلوتن

تایید

58350418942011

18

مهسا صادق خان

930562288

لادن رشیدی

مسعود هماپور

بررسی ویژگی های فیزیکو شیمیایی روغن حاصل از دانه ی کدوی پوست کاغذی در استان اصفهان

تایید

58350418942008

19

راضیه عرب پوریان

930554844

مریم مصلحی شاد

مسعود هماپور

بررسی اثر ضد میکروبی اسانس آویشن و پونه بر ماندگاری کشک پاستوریزه

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58350418942009

20

سهیلا عزیزخانی فارسی

930554306

مریم مصلحی شاد

 

بررسی آلودگی میکروبی کشک سنتی منطقه سروستان استان فارس در دو فصل پاییز و بهار

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58350418942012

21

مهسا بختیاری فرد

930571492

فرناز دستمالچی

سپیده بهرامی

بررسی میزان بتاگلوکان و فیبر خام در چند نمونه مالت جو

تایید

58350418942014

22

الهه رجبی

930573137

سپیده بهرامی

مسعود هماپور

بررسی خصوصیات شیمیایی و رئولوژیک نان تست بدون گلوتن با افزودن صمغ دانه خرنوب و صمغ عربی

تایید

58350402942001

23

میثم امیری

930564365

مجتبی فرهمندیان

 

طراحی موزه صدا با رویکرد تاثیر موسیقی بر معماری

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58360202942007

24

محمد علی درکی

930566589

مجتبی فرهمندیان

علیرضا لرک

طراحی مسکن بهینه به لحاظ خود کفایی انرژی با رویکرد بهره مندی از اصول تهویه طبیعی ساختمان بر اساس بازشناسی معماری سنتی ایران مطالعه موردی بافت تاریخی شهر کرمان

تایید

58360202942017


 

ردیف

نام دانشجو

شماره دانشجویی

نام استاد راهنما

نام استاد مشاور

موضوع

نظریه شورای پژوهشی

کد پایان نامه

1

هدیه بدری

930557984

رضا جلالی

یوسف فرزانه

بررسی موضوع حق تقدم و عدم تفتیش دیپلمات ها در حقوق بین الملل

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58320804942006

2

فاطمه دلیر گوگانی

930558240

ثریا چیت ساز

رضا جلالی

بررسی موقعیت حقوقی خلیج های کوچک(خورها)کشورهای هم مرز بر اساس اسناد بین المللی

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58320804942007

3

مطهره ملکی جهان

930562374

یوسف فرزانه

رضا جلالی

بررسی حقوق زنان و حقوق بشر در ایران با استناد به منابع بین المللی

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

عدم ظرفیت کد استاد

4

مهدی اسدیان

930574562

زینب اصغری

رضا فنازاد

رابطه مسئولیت قراردادی وقهری در حقوق تجارت الکترونیک

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58320807942010

5

رسول پورقنبر

930601329

محمد جواد رضایی زاده

 

استنکاف مقامات اداری از اجرای آراء دیوان عدالت اداری

تایید مشروط به تصحیح فرم 2

58320803942001

6

سیده آتنا موسوی

930559446

مهدی خاقانی اصفهانی

 

بازتاب اصلاح معماری ساختمان نهادهای کیفری بربازپروری و پیشگیری وضعی

تایید مشروط به تصحیح فرم 2

عدم ظرفیت کد استاد

7

سولماز خراسانی آتش بگ

930566206

رضا جلالی

 

نقش و جایگاه بازرسی کار در حقوق کار ایران

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58320808942010

8

رحیمه کامل

930569032

ثریا چیت ساز

بهروز جوانمرد

مصونیت دیپلماتیک وکنسولی در کشور ثالث از منظر حقوق بین الملل

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58320804942008

9

ریحانه احمدی جاوید

930560682

زینب اصغری

 

ماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی و روابط حقوقی طرفهای آن در رویه قضایی ایران

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58320807942011

10

فرشید سیاهوشی پور

930560450

بهروز جوانمرد

 

ارزیابی شیوه های نظام نیمه آزادی با توجه به قانون مجازات اسلامی 1392

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

عدم ظرفیت کد استاد

11

رضا یدالهی

930571854

دکتر حسینی

 

حوادث پیش بینی نشده در قراردادها در حقوق ایران،فرانسه و انگلیس

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58320808942017  

12

علیرضا سوری

930568910

رضا جلالی

 

تأثیر سازمان بین المللی کار بر حقوق کار ایران

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58320808942011

13

اسماعیل حیدری

930565049

یوسف فرزانه

 

بررسی بحران سوریه با تاکید بر اساسنامه دیوان بین المللی کیفری(ICC)

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58320808942012


 

ردیف

نام دانشجو

شماره دانشجویی

نام استاد راهنما

نام استاد مشاور

موضوع

نظریه شورای پژوهشی

کد پایان نامه

1

عزیزاله مرادی

930565871

نصراله جان افزایی

 

بررسی رابطه ی هزینه حقوق صاحبان سهام و سرمایه گذاری شرکت با تغییر مدیرعامل در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58321301942001

2

جواد راخ

930558396

علیرضا مومنی

 

رابطه ی فرا اطمینانی مدیریتی و حق الزحمه حسابرسی:با تأکید بر اثر تعدیلی هیأت مدیره قوی و کیفیت حسابرسی

تایید مشروط به تصحیح فرم 2

58321301942002

3

سامان پورمحمود املشی

930553298

علیرضا مومنی

 

بررسی ارتباط مدیریت سود،سود پیش بینی نشده،آشفتگی مالی و واکنش سهامداران:شواهد تجربی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58321301942003

4

عقیل فرهنگیان

930572058

علیرضا مومنی

 

عوامل موثر بر ساختار مالی در شرکت های حمل و نقل ریلی مسافری

تایید

58321301942004

5

رضا بهرامی

930566478

نجمه حاجیان

رضا داغانی

بررسی رابطه رقابت در بازار محصول و سرمایه گذاری شرکت ها در بازار بورس اوراق بهادار تهران

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58321301942013

6

افسانه شمس

930577049

علیرضا مومنی

 

بررسی رابطه بین جریان وجوه نقد با حساسیت منابع خارجی با تأکید بر محدودیت های در تأمین مالی بازار سرمایه ایران

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

عدم ظرفیت کد استاد

7

ایرج گودرزی راد

930562097

حسن طاهر شمس

 

بررسی رابطه بین استراتژی های سرمایه در گردش و تصمیمات تأمین مالی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

عدم ظرفیت کد استاد

8

محیاسادات آقاسیدمیرزایی

930561136

عباس کاظمی

 

عوامل استراتژیک موثر بر راه اندازی سامانه کسب و کار الکترونیکی در حوزه صنایع دستی(مورد مطالعه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری)

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58321224942006

 

ردیف

نام دانشجو

شماره دانشجویی

نام استاد راهنما

نام استاد مشاور

موضوع

نظریه شورای پژوهشی

کد پایان نامه

1

میثم کوچک

930551769

علیرضا مومنی

 

بررسی رابطه رشد اقتصادی و چسبندگی هزینه های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

 58321301942007

2

حسن محمودی

930553653

سید هادی هاشمی

 

بررسی آثار ناشی از دستکاری فعالیتهای واقعی بر تصمیم صاحبکار مبنی بر تغییر حسابرس،شواهدی تجربی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

 

58321301942009

3

سجاد پیری

930689121

سید هادی هاشمی

 

تأثیر هزینه معاملات سهام بر قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید

 

58321301942010

4

زهرا حجازی

930564935

رضا داغانی

 

نجمه حاجیان

یررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با چسبندگی هزینه ها در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

 

58321301942008

5

زهرا موسیوند

930565082

رضا داغانی

 

نجمه حاجیان

بررسی تأثیر ویژگی های شرکت(از منظر ساختار مالکیت و عملکرد)بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

 

58321301942011

6

سمیرا سادات هاشمی

930565620

نجمه حاجیان

 

رضا داغانی

بررسی ارتباط اظهار نظر حسابرسی و ثبات سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

 

58321301942012

7

کبری طلوعی

930570239

راهنما:رضا داغانی

 

نجمه حاجیان

نقش وابسته مدیران و حسابرسان و هیأت مدیره در مدیریت سود و انتخاب روش های حسابداری

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

 

58321301931001

8

محمدعلی زارعی اردستانی

930689303

مهناز ربیعی

 

تأثیر امنیت شغلی ریاست هیأت مدیره شرکت بر بازدهی سهام،ریسک سیستماتیک،مدیریت سود،عملکرد جاری و آتی شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

 

عدم ظرفیت استاد راهنما

9

مهدی معدنی پور

930573158

منصور سلیمانی

 

ناهید فلاحیان

تأثیر مشارکت اجتماعی شهروندان بر توسعه پایدار محلات شهر ماهدشت

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58321237942008

10

حجت اله نصیری پور

930556147

سید موسی پورموسوی

 

فتانه دانشمند

بررسی رابطه شکل گیری فرهنگ مشارکتی با برنامه ریزی استراتژیک در شهرداری پلدختر

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58321237942001

11

اسماعیل فلاح

930553021

ناهید فلاحیان

 

سید موسی پورموسوی

عوامل موثر بر مدیریت یکپارچه حمل و نقل شهری در کرج

تایید

 

58321237942010

12

عبداله رضایی

930571349

زهرا سادات مشیر استخاره

 

سید موسی پورموسوی

بررسی رابطه بین سرمایه فکری با عملکرد کارکنان شهرداری اسلامشهر

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58321237942002

13

صالح یعقوبی

930558944

ناهید فلاحیان

 

فتانه دانشمند

بررسی تأثیر توزیع صحیح کاربری ها بر ایمن سازی فضای شهری و کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله(مورد مطالعه:منطقه 5 کلان شهر تهران)

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58321237942003

14

شاهین کیان

930563458

فتانه دانشمند

 

سید موسی پورموسوی

مکان یابی بهینه پارکینگ های عمومی شهری در منطقه یک شهرداری کرج

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

عدم ظرفیت استاد راهنما

15

زهره حسنی

930566678

زهرا سادات مشیراستخاره

 

سید موسی پورموسوی

اثرات اجتماعی نوسازی بافت فرسوده به روش تجمیع در محله نظام آباد منطقه 7 شهرداری تهران

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58321237942004

16

فرشته سادات حسینی

930554313

زهرا سادات مشیراستخاره

 

سید موسی پورموسوی

تبیین رابطه هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان(مطالعه موردی:شهرداری منطقه 7 تهران)

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58321237942006

17

کاظم اسدی

930552635

ناهید فلاحیان

 

سید موسی پورموسوی

بررسی تأثیر آموزش شهروندی بر مدیریت پسماند در اسلامشهر(منطقه 2)

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58321237942005

18

آرش فیروزی

930557528

راهنما:فتانه دانشمند

 

سید موسی پورموسوی

بررسی مدیریت HSE در جایگاه های سوخت شهری مبتنی بر کنترل سوانح(جایگاه های سوخت منطفه 5 شهرداری تهران)

تایید

عدم ظرفیت استاد راهنما

19

هاشم ایزدیار

930553214

ناهید فلاحیان

 

فتانه دانشمند

مدیریت تأمین آب شرب شهری شهر پاکدشت در شرایط اضطرار و بحران

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58321237942007

20

مرتضی یعقوبخانی غیاثوند

930566268

 

منصور سلیمانی

فتانه دانشمند

بررسی تأثیر مشارکت شهروندان بر نوسازی بافت فرسوده(مطالعه موردی:منطقه 9 تهران)

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58321237942009

21

معصومه حاجیلویی

930576018

ثریا چیت ساز                                                                                                     

 

تروريسم و امکان رسيدگی به آن در ديوان كيفری بين المللی از منظر حقوق بين الملل

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58320804942011

22

احمد صابری حسین اباد

930558503

علی حاجیوند

 

بررسی شرط ذکوریت در ریاست جمهوری زنان در جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای اسلامی

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58320808942016

23

امیر صبوری

930554474

فرزانه حیدرپور

 

آزیتا جهانشاد

بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر ارزش بازار سطح نگهداشت وجه نقد(رابطه بین وجه نقد با بازده سهام مازاد)(مورد مطالعه:شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار)

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58321301942006

24

علیرضا شعبانلو

930575860

فتانه دانشمند

 

سید موسی پورموسوی

بررسی تأثیر توسعه فضای سبز شهری بر ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان شهر اندیشه

تایید مشروط به تصحیح فرم 2

عدم ظرفیت استاد راهنما

25

پیام احترامی

930563692

علیرضا شاه حسینی

 

تدوین الگوی بهره برداری بهینه از سد امیرکبیر با تأکید بر جنبه های زیست محیطی

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58340392942001

26

لونا رستمی ماتک

930569364

بهروز جوانمرد

 

چالش های نظری بازپروری در محکومان به کیفرهای خدمات عمومی رایگان

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

عدم ظرفیت استاد راهنما

27

نادیا اشرفی

930560077

بهروز جوانمرد

 

تبیین چرایی وقوع خشونت های خیابانی از منظر نظریه های یادگیری اجتماعی و فشار اجتماعی با رویکردی پیشگیرانه

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

عدم ظرفیت استاد راهنما

28

مینا حکیمی

930560710

رضا داغانی

 

نجمه حاجیان

بررسی تأثیر مدیریت سود بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تایید مشروط به تصحیح فرم 1 و 2

58321301942005

 

 

 

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1397-1396

  • ثبت نام و انتخاب واحد: 7 الی 12 بهمن ماه 1396
  • شروع نیمسال: 14 بهمن 1396
  • حذف و اضافه: 28 بهمن الی 3 اسفند 1396
  • پایان نیمسال: 24 خرداد 1397
  • برگزاری امتحانات: 27 خرداد الی 7 تیر 1397