امروز یکشنبه, 02 ارديبهشت 1397 - Sun 04 22 2018

منو

روش اجرای پایان نامه

پس از تأیید نهایی پرپوزال در شورای پژوهش واحد، اسامی دانشجویانی که پرپوزال آنها تصویب شده است به همراه کد پایاننامه آنها از طریق وب سایت واحد  اعلام خواهد شد.  

پس از اعلام اسامی دانشجویانی که پرپوزال آنها به تصویب نهایی رسیده است، دانشجویان مذکور می توانند با رعایت موارد ذکر شده در فایل آیین نگارش پایان نامه اقدام به تألیف پایاننامه خود نمایند. مطالعه کامل فایل مذکور و تنظیم صفحات پایاننامه بر این اساس ضروری است. در صورت عدم رعایت موارد مطرح شده، مجوز دفاع از پایاننامه صادر نخواهد شد.

در طول مدت انجام تحقیق، دانشجو در صورت لزوم برای دریافت معرفینامه جهت استفاده از امکانات مراکز علمی و تحقیقاتی میتواند درخواست خود را به دفتر معاونت دانشجویی اعلام نماید.

دانشجویان رشتههایی که نیاز به استفاده از امکانات آزمایشگاههای دانشگاه را دارند میتوانند فرم استفاده از امکانات آزمایشگاهی را تکمیل و پس از اخذ مجوزهای لازم از استاد راهنما، مدیر گروه و با هماهنگی با رئیس آزمایشگاه ها، از این امکانات استفاده نماید. بدیهی است استفاده از این امکانات با توجه به تعداد دانشجویان و فضای آزمایشگاه ها محدود خواهد بود و همچنین با توجه به شرایط واحد حضور استاد راهنما جهت استفاده از آزمایشگاه ها  الزامی است.

دانشجو موظف است در طول مدت تحقیق، در دو مرحله، گزارش کار اقدامات صورت گرفته را تهیه و به همراه فرم گزارش پیشرفت کار (حداقل دو صفحه گزارش)، پس از تأیید استاد راهنما (و مشاور)، به دفتر پژوهش دانشگاه تحویل نماید. قابل توجه بوده که یک نمره از 20 نمره پایاننامه مربوط به ارائه این دو گزارش مرحلهای میباشد. یک نمره ارائه گزارش پیشرفت کار به دانشجویانی تعلق خواهد گرفت در زمان مشخص این گزارش را تحویل پژوهش نمایند.

یک نمره دیگر از 20 نمره پایاننامه مربوط به دفاع به موقع میباشد. این یک نمره به دانشجویانی که تا پایان ترم پنجم تحصیلی نتوانند از پایاننامه خود دفاع نمایند تعلق نخواهد گرفت. دانشجویان کارشناسیارشد بعد از تمدید دوم به مدت یک و نیم ماه از پایاننامه خود دفاع نمایند 0/35 از نمره پایاننامه کسر میشود و در صورت دفاع به موقع یک نمره برای دانشجو منظور میگردد.

 -  دانلود آئین نگارش پایاننامه 

- فرم های مربوط به کارشناسی ارشد 

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1397-1396

  • ثبت نام و انتخاب واحد: 7 الی 12 بهمن ماه 1396
  • شروع نیمسال: 14 بهمن 1396
  • حذف و اضافه: 28 بهمن الی 3 اسفند 1396
  • پایان نیمسال: 24 خرداد 1397
  • برگزاری امتحانات: 27 خرداد الی 7 تیر 1397