امروز دوشنبه, 04 تیر 1397 - Mon 06 25 2018

منو

تسویه حساب نهایی

دانشجو میبایست تا یک ماه پس از برگزاری جلسه دفاعیه، اصلاحات نهایی طبق نظر کمیته ارزیاب در جلسه دفاعیه، را برطرف نموده و پایان نامه صحافی شده و CD را تهیه و امضاءهای مشخص شده در فرم تحویل نسخه های پایان نامه ( کتابخانه ملی)را اخذ نماید. تحویل نسخههای پایاننامه ارتباطی با ارائه مقاله مستخرج از پایاننامه ندارد.

 پس از اخذ تائید نهایی از اساتید راهنما (و مشاور) اقدام به تهیه 2 نسخه صحافی شده با رعایت موارد مطروحه در فایل شیوه نگارش پایاننامه جهت تحویل به کتابخانه دانشگاه و کتابخانه ملی ایران و 5 عدد CD که هر یک حاوی یک فایل Word 2007   و یک فایل Pdf از کل پایاننامه می باشند جهت تحویل به استاد راهنما (و مشاور)، دفتر پژوهش (2 عدد)، کتابخانه دانشگاه و کتابخانه ملی ایران.

یک نسخه CD تحویلی به کتابخانه دانشگاه و کتابخانه ملی ایران میبایست مطابق با قوانین آئین نگارش پایاننامه مربوطه باشد.

 
تذکر :

هر CD حاوی یک فایل Word (2007) و یک فایل PDF از کل پایاننامه باشد به طوری که از صفحه اول (بسمه تعالی) تا آخرین صفحه (چکیده انگلیسی) در یک صفحه Word باشد. همین فایل را به PDF تبدیل نمایید.

قرار دادن فرم تعهد اصالت پایاننامه و فرم منشور اخلاق پژوهش طبق ترتیب ذکر شده در فایل شیوه نگارش پایاننامه در مجلد الزامی میباشد.

دانشجو با ارائه فرم تحویل نسخههای پایاننامه و مشخص شدن وضعیت نمره مقاله میتواند امور مربوط به فارغ التحصیلی را انجام دهد.

 

 

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1397-1396

  • ثبت نام و انتخاب واحد: 7 الی 12 بهمن ماه 1396
  • شروع نیمسال: 14 بهمن 1396
  • حذف و اضافه: 28 بهمن الی 3 اسفند 1396
  • پایان نیمسال: 24 خرداد 1397
  • برگزاری امتحانات: 27 خرداد الی 7 تیر 1397