امروز چهارشنبه, 07 تیر 1396 - Wed 06 28 2017

منو

اطلاعیه مهم: دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

جهت انجام صحافی پایان نامه می بایست بر اساس آخرین دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه صورت گرفته باشد. لذا مستدعی است قبل از مراجعه به پژوهش جهت بررسی و اخذ مجوز صحافی، تمام جزئیات را بر اساس دستورالعمل نگارش تدوین و کنترل نمایید.

 

دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه

کارشناسی ارشد