امروز دوشنبه, 04 تیر 1397 - Mon 06 25 2018

منو

درجه ارزشیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد

با توجه به تماس مکرر دانشجویان جهت اطلاع از درجه بندی ارزشیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد جهت درج در صفحات مورد نیاز پایان نامه به اطلاع میرساند: پایان نامه توسط هیات داوران در پنج درجه ارزشیابی می شود و به هر درجه نمره ای تعلق می گیرد و این نمره در میانگین کل نمرات دانشجویان قبل از ورودی سال 1395 محاسبه می شود:

نمره از 18 تا 20 : عالی

نمره از 16 تا 18: بسیار خوب

نمره از 14 تا 16: خوب

نمره از 12 تا 14: قابل قبول

نمره کمتر از 12: غیر قابل قبول

 

برای ورودی های 1395 به بعد نمره پایان نامه در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن بصورت کیفی و به شرح زیر انجام می شود:

مردود (کمتر از 14)

متوسط(14-15/99)

خوب(16-17/99)

خیلی خوب (18-18/99)

عالی (19-20)

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1397-1396

  • ثبت نام و انتخاب واحد: 7 الی 12 بهمن ماه 1396
  • شروع نیمسال: 14 بهمن 1396
  • حذف و اضافه: 28 بهمن الی 3 اسفند 1396
  • پایان نیمسال: 24 خرداد 1397
  • برگزاری امتحانات: 27 خرداد الی 7 تیر 1397