امروز پنج شنبه, 23 آذر 1396 - Thu 12 14 2017

منو

بحث ابهامات در زمینه مستندات علمی

قابل توجه اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان محترم واحد صفادشت

به منظور رصد کشوری و تدوین راهکارهای مناسب برای موضوع "بحث ابهامات در زمینه مستندات علمی"، خواهشمند است با مراجعه به لینک پرسشنامه های طراحی شده ذیل با توجه به اهمیت موضوع حداکثر تا روز شنبه 1395/8/29 اقدام فرمایید.

صفحه اصلی پرسشنامه

http://46.209.128.211:8080/ISMC/Questionnaires.html?MODEL1=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C&MODEL1=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF&MODEL1=%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C&MODEL1=%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C+%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C

 

اساتید:

http://46.209.128.211:8080/ISMC/index.html?questionnaireId=e375b30f-956f-40d1-ad53-0088edba6759

دانشجویان:

http://46.209.128.211:8080/ISMC/index.html?questionnaireId=8e2e8032-41b4-4d54-89d1-ac334f13464b

 فارغ التحصیلان:

http://46.209.128.211:8080/ISMC/index.html?questionnaireId=13380702-c21d-4b6a-8565-9886a854886a