امروز جمعه, 04 خرداد 1397 - Fri 05 25 2018

منو

تمديد مهلت ارائه مدارك جهت دفاع از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد

جهت فراهم نمودن امكان دفاع تعدادي از دانشجويان كه موفق به ارائه مدارك دفاع از پایان نامه خود تا مهلت زماني مقرر نشده اند؛ بازه زماني 28 تا 30 دی ماه به عنوان آخرين مهلت زماني ممكن جهت ارائه مدارك تعيين گرديد.

 

دانشجویاني که آمادگی دفاع از پایان نامه خود در بهمن ماه را دارند، در اسرع وقت نسبت به انجام امور مربوط به دفاع در اين بازه زماني اقدام نمایند. لازم است قبل از مراجعه به پژوهش تمام مدارك مورد نياز تكميل گردد.

بديهي است تحويل مدارك فقط در بازه زماني ذكر شده صورت مي گيرد و دانشجویانی که پس از تاریخ فوق الذکر جهت انجام امور اداری مراجعه نمایند باید نیمسال بعدی تحصیلی را تمدید و شهریه ترم جدید را واریز کنند.

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1397-1396

  • ثبت نام و انتخاب واحد: 7 الی 12 بهمن ماه 1396
  • شروع نیمسال: 14 بهمن 1396
  • حذف و اضافه: 28 بهمن الی 3 اسفند 1396
  • پایان نیمسال: 24 خرداد 1397
  • برگزاری امتحانات: 27 خرداد الی 7 تیر 1397