امروز شنبه, 27 مهر 1398 - Sat 10 19 2019

منو

شرایط عضویت و استفاده از منابع کتابخانه مرکزی واحد صفادشت

دانشجویان گرامی می توانند با در دست داشتن کارت دانشجویی به کتابخانه مرکزی مراجعه نمایند و کتاب مربوطه را دریافت نمایند.

*دانشجویان مهمان نمی توانند عضو کتابخانه واحد شوند*

شرایط امانت کتاب

1) همراه داشتن کارت دانشجویی الزامیست

2) دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی می¬توانند 2جلد کتاب به مدت 2هفته امانت بگیرند

3) دانشجویان کارشناسی ارشد: 3جلد کتاب به مدت 3هفته

منابع کتابخانه

فقط توسط صاحب کارت قابل استفاده است، در غیر اینصورت عضویت دانشجو لغو خواهد شد. درصورت نداشتن متقاضی در مورد کتاب امانت گرفته شده، مدت زمان امانت کتاب یک الی دو بار قابل تمدید می باشد. تمدید کتاب به صورت حضوری و با همراه داشتن کتاب امکانپذیر می باشد

جریمه دیرکرد:

در صورت تاخیر در بازگرداندن کتاب بیش از 2هفته 2برابر مدت زمان دیرکرد تعلق می گیرد و عضویت دانشجو به حالت تعلیق در خواهد آمد. ************************************************************************************************