امروز جمعه, 30 ارديبهشت 1401 - Fri 05 20 2022

منو

راهنمای مراحل فارغ التحصیلی دانشجویان

اداره دانش آموختگان

مراحل فارغ التحصیلی

1 - حداقل 6 ماه قبل از فارغ التحصیلی نگاهی به پرونده آموزشی خود داشته باشد در صورتیکه تائیدیه تحصیلی یا اصل آخرین مدرک مقطع پایه در پرونده موجود نمی باشد به طریق ذیل اقدام نموده تا در زمان فارغ التحصیلی (معرفی به نظام وظیفه و صدور مدرک) دچار مشکل نگردید.

الف) دانشجویان برادری که کارت پایان خدمت یا معافیت دائم را دارند و در مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته مشغول به تحصیل هستند خود شخصاً به آموزش و پرورش محل تحصیل مراجعه و اصل مدرک مقطع پایه (مدرک پایان تحصیلات متوسطه و مدرک پیش دانشگاهی) خود را دریافت و ارائه نمایند. دانشجویانی که مشمول می باشند و بایستی بعد از تحصیل به خدمت سربازی بروند و یا ترخیص شده اند و ادامه خدمت خود را باید بگذرانند می توانند با دریافت نامه از گروه مربوطه به آموزش و پرورش محل تحصیل، تأییدیه تحصیلی را دریافت و ارائه نمایند و یا به ادارات پست کشور مراجعه نمایند و فرم مربوط به درخواست تاییدیه تحصیلی را دریافت و تکمیل نموده و آخرین مدرک مقطع پایه را از آموزش و پرورش درخواست نمایند و سپس اداره پست آن را به آموزش و پرورش محل تحصیل ارسال خواهد نمود و بعد از صدور تاییدیه تحصیلی از طرف آموزش و پرورش آن را به دانشگاه ارسال می نمایند، قابل ذکر است : که در فرم درخواست تاییدیه تحصیلی آدرس دانشگاه و رشته مربوطه را دقیقاً قید نمایید که به محض رسیدن به دانشگاه راحت و سریع شناخته شده و در پرونده شما قرار گیرد.

ب) دانشجویانی که در دوره کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند بایستی نامه ای از گروه مربوطه دریافت و آن را به دانشگاهی که دوره کاردانی یا کارشناسی را در آن گذرانده اند ارائه و مدرک گواهینامه موقت یا دانشنامه بهمراه ریزنمرات دریافت و سپس آن را به گروه مربوطه جهت درج در پرونده ارائه نمایند.

2- زمانیکه امتحانات ترم آخر شما به پایان رسید و کلیه نمرات شما اعلام و ثبت کامپیوتر گردید ( برای دانشجویان ارشد پس از ثبت نمره پایان نامه) و مطمئن از اینکه درس باقی مانده ندارید و کلیه دروس دوره را گذرانده اید:

الف) به گروه مربوطه خود مراجعه نموده و تسویه حساب مالی را دریافت نمایید و پس از تائید امور مالی، یک نسخه را تحویل گروه مربوطه خود نمایید.

ب) با تحویل تسویه حساب به گروه مربوطه، پرونده آموزشی شما از طرف کارشناس و مدیر گروه مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نداشتن اشکال در پرونده، (چک لیست صدور مدرک) توسط کارشناس و مدیرگروه تکمیل و مهر و امضاء می شود و به اداره فارغ التحصیلان ارسال می گردد.

قابل ذکر است : زمانیکه برگ تسویه حساب مالی برابر بند 2- الف تحویل گروه مربوطه نمودید، حداقل 20 روز بعد، با توجه به حجم کار حوزه های فوق پرونده آموزشی شما به اداره فارغ التحصیلان خواهد رسید

3- دانش آموختگان عزیز بعد از رسیدن پرونده به فارغ التحصیلان، نیاز به کنترل اولیه، ثبت و بررسی نهایی می باشد . لذا حداقل ده روز بعد از تحویل پرونده تحصیلی آموزشی شما از طرف آموزش به اداره فارغ التحصیلان بایستی مراجعه نمایند و برگ تسویه حساب نهائی را از فارغ التحصیلان اخذ نمایید.

4- دانش آموختگان برادر که در طول تحصیل دارای معافیت تحصیلی بوده و به خدمت سربازی نرفته اند و یا جهت تحصیل از خدمت ترخیص شده اند بعد ازتکمیل مدارک بند 3 ، ، فراغت از تحصیل ایشان به نظام وظیفه عمومی اعلام می گردد تا در جهت گذراندن خدمت سربازی اقدام نمایند.

5- دانش آموختگان برادر فقط در صورت ارائه یکی از مدارک مستند 8 بند ذیل و خواهران با در دست داشتن اصل شناسنامه می توانند با گذشت 10 روز بعد از تکمیل مدارک بند 3 مراجعه نموده و گواهینامه موقت پایان تحصیلات خود را شخصاً دریافت نمایند.

الف) دارندگان کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

ب) گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور.

پ) گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت بدون غیبت اولیه

ت) گواهی اشتغال به تحصیل یا خدمت در وزارت بهداری، وزارت آموزش و پرورش سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی، آموزشگاه فنون هواپیمائی (موضوع مواد 6و7و8و9 قانون خدمت وظیفه عمومی).

ث) برگه اعزام به خدمت دوره ضرورت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن.

ج) کارت معافیت موقت در مدت اعتبار آن (بدون غیبت)

چ) گواهی صادره از سوی سازمان وظیفه عمومی و معاونت های وظیفه عمومی استانهای کشور

ح) گواهی اشتغال به تحصیل براساس کارت معافیت تحصیلی معتبر .

قابل ذکر است : الف- گواهینامه موقت پایان تحصیلات دارای 6 ماه اعتبار می باشد، لذا 15 روز قبل از اتمام اعتبار آن، دانش آموخته بایستی مراجعه نموده و با تحویل گواهینامه موقت به دفتر، مدرک نهائی خود را دریافت نماید (بهتر است قبل از مراجعه به دفتر، با تماس تلفنی از آماده بودن مدرک نهائی خود اطلاع حاصل فرمایید ).

ب- کلیه مدارک فقط به شخص دانش آموخته تحویل خواهد شد و در غیر این صورت با دادن وکالتنامه در دفترخانه به فرد دیگر امکان پذیر می باشد و لاغیر.

ج- دانش آموختگانی که ریز نمرات قابل ترجمه را نیاز دارند، این امر بعد از دریافت مدرک نهائی (دانشنامه) امکان پذیر می باشد.

مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید