امروز شنبه, 31 ارديبهشت 1401 - Sat 05 21 2022

منو

کارشناسی ارشد حسابداری

مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی : آقای دکتر مومنی

کارشناس گروه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی : خانم غیاثوند

 تعریف و اهداف:

دوره کارشناسی ارشد حسابداری به منظور آموزش تخصصی حسابداری با تاکید بر بکارگیری رویکردهای استراتژیک و تجزیه و تحلیل های منطقی در تصمیم گیری مالی تدوین گردیده است تا از این طریق بتواند مدیران توانمندی را در حوزه های مختلف تصمیم گیری و تصمیم سازی از جمله مدیران عامل، مالی، صنعتی و بررسی های اقتصادی و مشاوران مالی تربیت نماید. دانش آموختگان این دوره قادر خواهند بود تا با فرموله کردن مسائل، شناسایی اطلاعات مربوط به تجزیه و تحلیل مسایل ، بکارگیری منابع اطلاعاتی مختلف موجود در بخش های مختلف سازمان و ... بستری مناسب برای تصمیم گیری و تصمیم سازی منطقی و پویا را در مسائل فراروی سازمان فراهم نموده و بدین طریق دستیابی به اهداف و چشم اندازهای سازمان را تسهیل می کند.

 طول دوره آموزشی:

تعداد کل واحدهای دوره 32 واحد است و طول دوره حداکثر شش نیمسال خواهد بود.

درس پیشنیاز

تعداد ساعت

تعداد واحد عملی

تعداد واحد نظری

تعداد واحد کل

نوع درس

توضیحات

نام درس

کد درس

نیمسال پیشنهادی برای اخذ درس

ردیف

ندارد

48

0

3

3

جبرانی

مطابق ضوابط 6 واحد از این 12 واحد باید زیر نظر گروه حسابداری گذرانده شود

حسابداری پیشرفته 2

   

1

48

0

3

3

جبرانی

حسابرسی 2

   

2

48

0

3

3

جبرانی

حسابداری میانه 2

   

2

48

0

3

3

جبرانی

حسابداری صنعتی3

   

4

16

0

2

1

عمومی

کلیه دانشجویانی که در دوره کارشناسی این دروس را نگذرانده اند ملزم به اخذ این واحدها هستند

آموزش قرآن کریم

   

5

16

0

2

1

وصایای امام (ره)

   

6

ندارد

48

0

3

3

پایه

گذراندن کلیه این دروس الزامی است

حسابداری مدیریت

   

7

48

0

3

3

پایه

حسابداری بخش عمومی

   

8

32

0

2

2

پایه

حسابرسی پیشرفته

   

9

32

0

2

2

پایه

تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری

   

10

32

0

2

2

پایه

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

   

11

ندارد

48

0

3

3

تخصصی

گذراندن کلیه این دروس الزامی است

تئوری حسابداری 1

   

12

48

0

3

3

تخصصی

تئوری حسابداری 2

   

13

32

0

2

2

تخصصی

مسائل جاری حسابداری

   

14

ندارد

32

0

2

2

اختیاری

گذراندن کلیه این دروس الزامی است

روش تحقیق

   

15

32

0

2

2

اختیاری

بررسی موارد خاص در حسابداری

   

16

32

0

2

2

اختیاری

تحلیل آماری

   

17

 

4

0

4

   

پایان نامه

   

18

 

مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید