امروز شنبه, 31 ارديبهشت 1401 - Sat 05 21 2022

منو

کارشناسی ارشد شیمی کاربردی

مدیر گروه کارشناسی ارشد نانو شیمی : خانم دکتر مصلحی

کارشناس گروه کارشناسی ارشد نانو شیمی : خانم غیاثوند

تعریف و اهداف :

یکی از گرایش های رشته شیمی در مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی کاربردی می باشد. تربیت محققین و پژوهشگران مجرب برای کار در موسسات تحقیقاتی و صنعتی کشور از اهداف این رشته است. همچنین امکان ادامه تحصیل در مقطع دکترا برای رشته شیمی کاربردی وجود دارد.

طول دوره آموزشی:

طول دوره کارشناسی ارشد شیمی کاربردی طبق آئین نامه مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالی می باشد.

واحدهای درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

جدول آرایش ترمی دوره کارشناسی ارشد شیمی کاربردی

ردیف

نیمسال پیشنهادی برای اخذ درس

کد درس

نام درس

توضیحات

نوع درس

تعداد واحدکل

تعداد واحد نظری

تعداد واحد عملی

تعداد ساعت

درس پیشنیاز

1

1

 

وصایای امام (ره)

کلیه دانشجویانی که در مقطع کارشناسی این درس را نگذرانده اند ملزم به اخذ این واحدها در دوره ی کارشناسی ارشد می باشند.

عمومی

1

1

0

32

ندارد

2

1

 

شیمی تجزیه پیشرفته

دانشجویان باید

9 واحد از دروس تخصصی را که به تشخیص گروه آموزشی ارائه می شود بگذرانند.

اصلی

3

3

0

51

3

1

 

شیمی فیزیک پیشرفته

اصلی

3

3

0

51

4

1

 

شیمی معدنی پیشرفته

اصلی

3

3

0

51

5

1

 

شیمی آلی پیشرفته

اصلی

3

3

0

51

6

2

 

واکنشگاه ها

الزامی

اصلی و تخصصی

3

3

0

51

بعد از ترم اول

7

2

 

کنترل دستگاهی در صنعت شیمی

اصلی و تخصصی

2

2

0

34

8

2

 

گسترش شیمی از آزمایشگاه در صنعت

اصلی و تخصصی

1

1

0

17

9

2

 

شیمی و تکنولوژی نفت

دانشجویان باید

6 واحد از دروس تخصصی را که به تشخیص گروه آموزشی ارائه می شود بگذرانند.

تخصصی- اختیاری

3

2

1

68

10

2

 

شیمی و تکنولوژی چرم

تخصصی- اختیاری

3

2

1

68

11

2

 

الکتروشیمی صنعتی

تخصصی- اختیاری

3

2

1

68

12

2

 

کاربرد الکترونیک در دستگاه های شیمیایی

تخصصی- اختیاری

3

2

1

68

13

2

 

پتروشیمی و تکنولوژی آن

تخصصی- اختیاری

2

2

0

34

14

2

 

کاربرد نظریه گروه ها در شیمی

تخصصی- اختیاری

3

3

0

51

15

2

 

مباحث نوین در شیمی کاربردی

تخصصی- اختیاری

3

3

0

51

16

3

 

سمینار

 

الزامی

1

1

0

32

 

17

3

 

پروژه و پایان نامه

   

8

0

8

   

18

4

 

ادامه پروژه و پایان نامه

   

8

0

8

   

- جمع کل واحدهای لازم برای فارغ التحصیلی در دوره کارشناسی ارشد 30 واحد به صورت 22 واحد درسی و 8 واحد پایان نامه در طول چهار نیمسال تحصیلی است.

- دانشجویانی که از رشته های ناهمنام وارد دوره کارشناسی ارشد می شوند علاوه بر واحدهای ذکر شده، ملزم به گذراندن واحدهای جبرانی (با نظر مدیر گروه) می باشند.

مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید