امروز شنبه, 31 ارديبهشت 1401 - Sat 05 21 2022

منو

کارشناسی ارشد علوم و فناوری نانو- رشته نانو شیمی

مدیر گروه کارشناسی ارشد نانو شیمی : خانم دکتر مریم مقدس 

کارشناس گروه کارشناسی ارشد نانو شیمی : خانم غیاثوند

تعریف و اهداف :

دوره کارشناسی ارشد علوم وفناوری نانو- رشته نانو شیمی دوره ای است که دانشجو با گذراندن آن با اصول تحقیق آشنا شده و آموزش های لازم برای نحوه تعریف و بررسی تحقیقی یک موضوع را می آموزد به نحوی که برای ادامه تحصیل در دوره دکترا بتواند به صورت مستقل اندیشه نماید.

طول دوره آموزشی:

طول دوره کارشناسی ارشد علوم و فناوری نانو- رشته نانو شیمی طبق آئین نامه مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالی می باشد.

واحدهای درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

جدول آرایش ترمی دوره کارشناسی ارشد علوم و فناوری نانو- نانو شیمی

ردیف

نیمسال پیشنهادی برای اخذ درس

کد درس

نام درس

توضیحات

نوع درس

تعداد واحدکل

تعداد واحد نظری

تعداد واحد عملی

تعداد ساعت

درس پیشنیاز

1

1

 

شیمی فیزیک2 (جبرانی)

 

اصلی (کارشناسی)

3

3

0

51

ندارد

2

1

 

مبانی شیمی کوانتومی(جبرانی)

اصلی (کارشناسی)

3

3

0

51

3

1

 

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی(جبرانی)

اصلی (کارشناسی)

2

2

0

34

4

1

 

وصایای امام (ره)

کلیه دانشجویانی که در مقطع کارشناسی این درس را نگذرانده اند ملزم به اخذ این واحدها در دوره ی کارشناسی ارشد می باشند.

عمومی

1

1

0

32

5

1

 

شیمی نظری ساختارهای نانو

گذراندن کلیه این دروس الزامی است.

(مجموعا 10 واحد)

اصلی و تخصصی

3

3

0

48

مبانی شیمی کوانتوم

6

1

 

شناسایی وتعیین ساختارهای نانو مواد1

اصلی و تخصصی

3

3

0

48

شیمی فیزیک2

7

1

 

روش های سنتز مواد نانو ساختار1

اصلی و تخصصی

3

3

0

48

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

8

2

 

سمینار1

اصلی و تخصصی

1

1

0

32

 

9

2

 

شیمی سطح و حالت جامد

دانشجویان باید

10 واحد از دروس تخصصی را که به تشخیص گروه آموزشی ارائه می شود بگذرانند.

تخصصی- اختیاری

3

3

0

48

بعد از ترم اول

10

2

 

شیمی سل- ژل

تخصصی- اختیاری

3

3

0

48

11

2

 

کاربرد سونو شیمی در سنتز مواد نانو

تخصصی- اختیاری

3

3

0

48

12

2

 

کارگاه سنتز و شناسایی مواد نانو ساختار

تخصصی- اختیاری

1

0

1

32

13

2

 

نانو فناوری پلیمرها

تخصصی- اختیاری

3

3

0

48

14

2

 

شیمی سوپرا مولکول

تخصصی- اختیاری

3

3

0

48

15

2

 

محاسبات کوانتومی موادنانوساختار1

تخصصی- اختیاری

3

3

0

48

16

3

 

سمینار2

تخصصی- اختیاری

1

1

0

32

17

3

 

پروژه و پایان نامه

   

8

0

8

   

18

4

 

ادامه پروژه و پایان نامه

   

8

0

8

   

- جمع کل واحدهای لازم برای فارغ التحصیلی در دوره کارشناسی ارشد 28 واحد به صورت 20 واحد درسی و 8 واحد پایان نامه در طول چهار نیمسال تحصیلی است.

مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید