امروز شنبه, 31 ارديبهشت 1401 - Sat 05 21 2022

منو

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی : آقای دکتر نوید خبیری

کارشناس گروه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی : خانم غیاثوند

تعریف و اهداف:

دوره کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی به منظور پرورش کادر مدیریت اجرایی بنگاه های تولیدی و خدماتی خصوصی، تعاونی و دولتی و نیز تامین مدیر برای طرح های بزرگ عمرانی تهیه و تدوین شده است. هدف کلی برنامه بهبود نظام مدیریت درسطح واحدهای تولیدی و خدماتی است. لازمه دستیابی به این هدف کلی تحقق اهداف خاص آمزشی زیر است:

الف: آماده کردن فراگیران برای قبول وظایف مدیریت

ب: ایجاد زمینه جهت ارتباط نزدیکتر و موثرتر میان مدیران و کادر مشاوران و کارشناسان مدیریت

طول دوره آموزشی:

 دوره کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی به صورت کارشناسی ارشد ناپیوسته و آموزشی است. طبق آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب شورای عالی برنامه ریزی طول این دوره(به استثنای مدت مربوط به گذراندن دروس جبرانی)حداکثر سه سال است.واحدهای هرنیمسال حداقل نه و حداکثر چهارده واحد است.

درس پیشنیاز

تعداد ساعت

تعداد واحد عملی

تعداد واحد نظری

تعداد واحد کل

نوع درس

توضیحات

نام درس

کد درس

نیمسال پیشنهادی برای اخذ درس

ردیف

ندارد

32

0

2

2

جبرانی

دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها نامرتبط باشد باید این 4 واحد را اخذ نمایند

مبانی سازمان و مدیریت

   

1

32

0

2

2

جبرانی

زبان تخصصی پیشرفته

   

2

32

0

2

2

جبرانی

برای کلیه دانشجویان الزامی است

روش تحقیق

   

4

16

0

2

1

عمومی

کلیه دانشجویانی که در دوره کارشناسی این دروس را نگذرانده اند ملزم به اخذ این واحدها هستند

آموزش قرآن کریم

   

5

16

0

2

1

وصایای امام (ره)

   

6

ندارد

32

1

1

2

اختصاصی

گذراندن کلیه این دروس الزامی است

سیستم اطلاعات مدیریت (با کارگاه آموزشی)

   

7

32

0

2

2

اختصاصی

بازاریابی

   

8

48

0

3

3

اختصاصی

تحلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی

   

9

32

0

2

2

اختصاصی

حسابداری مدیریت

   

10

32

0

2

2

اختصاصی

مسائل جاری مدیریت اجرایی واحدهای تولیدی-خدماتی-عمرانی

   

11

32

0

2

2

اختصاصی

مدیریت تکنولوژی و نواوری

   

12

32

0

2

2

اختصاصی

مدیریت طرحهای توسعه

   

13

48

0

3

3

اختصاصی

مدیریت سازمانهای پیچیده دیدگاه استراتژیک

   

14

32

0

2

2

اختصاصی

مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت

   

15

ندارد

32

0

2

2

اختیاری

گذراندن کلیه این دروس الزامی است

تحقیقات بازاریابی

   

16

32

0

2

2

اختیاری

پژوهش عملیاتی پیشرفته

   

17

32

0

2

2

اختیاری

برنامه ریزی استراتژیک

   

18

48

0

3

3

اختیاری

مدیریت تولید و عملیات

   

 

19

 

4

0

4

   

پایان نامه

     

 

 

 

مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید