امروز شنبه, 31 ارديبهشت 1401 - Sat 05 21 2022

منو

راهنمای اخذ واحد کاراموزی

راهنمای اخذ واحد کارآموزی

مرحله 1: تکمیل فرم شماره 1 کارآموزی حداکثر دو هفته پس از انتخاب واحد کارآموزی و ارائه آن به همراه مدارک زیر به دفتر ارتباط با صنعت: 

کپی برگه ثبت شرکت در روزنامه رسمی(ارسال برگه ثبت برای شرکتهای دولتی ونیمه خصوصی الزامی نیست)

ارسال رتبه گرید شرکت یا برگه تعیین صلاحیت( فقط برای دانشجویان رشته معماری وعمران شامل کلیه گرایشها ومقاطع الزامی است)

نکته: فرم شماره 1 شامل 5 بخش مجزا بوده که 2 بخش آن توسط شخص دانشجو ،1 بخش آن توسط محل کارآموزی و 1 بخش آن توسط استاد مربوطه تکمیل می گرددودرنهایت فرم تکمیل شده تحویل دفتر ارتباط با صنعت می گردد. بدیهی است به فرم هایی که به صورت ناقص و یا بعد از مهلت قانونی به این دفتر ارسال گردد ترتیب اثر داده نمی شود و عواقب آن بر عهده شخص دانشجو می باشد.

 دانلود فرم شماره 1

مرحله 2: دریافت معرفینامه رسمی کارآموزی سه روز کاری پس از تحویل مدارک فوق به دفتر ارتباط با صنعت از دبیرخانه دانشگاه , اخذ معرفینامه الزامی می باشد.

نکته: دانشجویان محترم لطفاً در انتخاب محل کارآموزی خود دقت نمایند معرفینامه کارآموزی برای هر دانشجو فقط یکبار صادر می گردد.

مرحله 3: ارائه فرم های چهار برگی، گواهی پایان دوره کارآموزی، نسخه چاپ شده گزارش کارآموزی و سی دی گزارشات به دفتر ارتباط با صنعت و جامعه پس از پایان دوره کارآموزی به منظور اخذ 4 نمره مربوط به این دفتر  

نکته: گواهی پایان دوره کارآموزی گواهی است که توسط  محل کارآموزی  صادر و به کارآموز داده می شود و با فرم های کارآموزی تفاوت دارد ،اخذ این گواهی الزامی بوده واز جمله مواردی است که در صورت نبود در پرونده دانشجو از فارغ التحصیلی دانشجو ممانعت به عمل می آید.

 دانلود فرم های چهاربرگی

 شیوه نامه نگارش گزارش کارآموزی

 مرحله 4: اخذ مدارک از دفتر ارتباط با صنعت و جامعه 3 روز کاری پس از تحویل آنها به دفتر مربوطه و ارائه آنها به همراه کتابچه کارآموزی و نسخه دیجیتال کارآموزی به استاد مربوطه

 مرحله 5: تحویل کلیه فرمها و نامه اتمام کارآموزی پس از اخد نمره کارآموزی از استاد مربوطه به دفتر ارتباط با صنعت و جامعه به منظور درج در پرونده 

 نکته: بدیهی است این حوزه از امضای برگه فارغ التحصیلی دانشجویانی که مدارک خود را تحویل نداده اند، خودداری می نماید. 

مجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید